คอลัมน์: สารพันปัญหาเงินทอง: อยากทราบข้อมูลทำธุรกิจขายรถมือสอง

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ — อังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 00:00:24 น.
ประวีร์ พิชัยศรทัต
เรียนอาจารย์ประวีร์ที่เคารพครับ
ผมติดตามอ่านเรื่องสารพันปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ต่อเนื่องมาเลย ชอบที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่อ่านมีการถามเข้ามาได้ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ ขอให้มีเรื่องที่เป็นประโยชน์มาลงเรื่อยๆ และอยู่ให้นานๆ นะครับ วันนี้ผมมีเรื่องขอรบกวนเรียนถามครับ ผมกำลังจะมีอาชีพเสริมซื้อรถยนต์มือสองมาและขายไป ถ้าดีก็คิดว่าจะขยายกิจการ เช่าที่ทำเป็นศูนย์ธุรกิจเต็นท์รถยนต์มือสอง

อยากรบกวนถามว่าธุรกิจรถยนต์มือสองยังน่าสนอยู่ไหมและอยากทราบรายละเอียดเรื่องภาษีว่าจะเสียภาษีอย่างไรเมื่อขายรถยนต์เก่า สังเกตดูตัวผู้ขายไม่ค่อยทราบเรื่องภาษีสักราย ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณคุณประวีร์สำหรับความรู้ที่ให้ไว้ล่วงหน้าเลยครับ

ทศพล ส.ตอบคุณ ทศพล ส.
วันนี้มีโอกาสขอพูดถึงรถยนต์ ไม่เคยมีท่านผู้อ่านเขียนเข้ามาเรื่องนี้เลยที่จำได้มีแต่เรื่องการประกันรถยนต์ครับ พูดซะหน่อยก็ดีเหมือนกัน ผู้ทำธุรกิจขายรถยนต์เก่าจะเล็งเห็นโอกาสจากที่ว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพารถยนต์ในการเดินทางเพื่อไปทำงาน ประกอบธุรกิจ พบญาติ ท่องเที่ยว ซื้อสินค้าประจำวัน ธุระอื่นๆ จิปาถะ รถยนต์ที่ใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ รถยนต์จึงเป็นปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดซะไม่ได้

ยิ่งยุคนี้อย่างไรซะธุรกิจรถยนต์มือสองก็ยังเฟื่องฟูและมีโอกาสอีกมากครับ หากท่านผู้อ่านสังเกตข้างถนนจะพบร้านขายรถยนต์เก่าจำนวนมากที่เราเรียกว่าเต็นท์นั่นหละครับ ผู้ประกอบการขายรถยนต์มือสองหรือรถเก่าที่ใช้แล้วจะหารถเก่ามาเสนอ ขายหลากหลายวิธีด้วยกัน อย่างเช่น ซื้อรถยนต์เก่าจากเจ้าของรถยนต์โดยตรง เข้าประมูลรถยนต์จากการขายทอดตลาด รับฝากขายรถยนต์จากเจ้าของ เป็นต้นครับ ที่จริงก็มีคนถามกันอยู่เรื่อยๆ ว่าการขายรถยนต์เก่าที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวของบุคคลทั่วไป หรือการขายรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากต้องเสียภาษีจะเสียอย่างไร เสียที่ไหน คำถามนี้ครุ่นคิดอยู่ในใจหลายๆ คน อันนี้ไม่แปลกอะไร และส่วนใหญ่ประเด็นทางภาษีผู้ขายทรัพย์สินมักจะคิดได้หลังจากตกลงราคาซื้อขายกันแล้ว การคิดทีหลังนี้อาจจะทำให้เงินหรือรายได้จากการขายรถยนต์เก่าต่ำกว่าที่ตนเองต้องการก็ได้ครับ

การขายรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้แล้วของบุคคลทั่วไป หรือการขายรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีประเด็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สรุปได้ดังนี้ครับ ขายรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้แล้วของบุคคลทั่วไป วันดีคืนดีหากมีรายได้มากขึ้นหรืออยากได้รถยนต์คันใหม่เพราะแคมเปญล่อตาล่อใจ หรือเพราะจะถูกยึดรถ ยนต์คืน หรือเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม หากท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้ขายรถยนต์ส่วนตัวของท่านออกไป ท่านไม่ต้องนำเงินได้จากการขายรถยนต์ส่วนตัวมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตรงนี้เพราะได้รับการยกเว้นภาษีครับเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้มุ่งในทาง การค้าหรือหากำไร และที่มีคนสงสัยกันเยอะคือถ้าหากรถยนต์นั้นขายได้ราคาสูงกว่า 1.8 ล้านบาท ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ คำตอบก็คือไม่เสีย เหตุผลเช่นเดียวกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่การขายรถยนต์ส่วนตัวนั้นจะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อวงเงิน 200 บาท เช่น ขายรถยนต์ 2 แสนบาท จะเสียอากรแสตมป์ 1,000 บาท โดยชำระอากรแสตมป์ที่กรมการขนส่งทางบกครับ

ขณะที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ขายรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่บริษัทได้ขายรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วของบริษัทฯ ออกไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เก๋ง รถปิกอัพหรือรถยนต์บรรทุกอื่นใด จะต้องนำรายได้จากการขายรถยนต์ (กำไรจากการขายทรัพย์สิน) มารวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณหาจำนวนกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปครับ

ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น หากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รถยนต์เก่าที่ขายออกไปต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ไม่ว่าขณะที่ซื้อรถยนต์มาใช้งานจะมีภาษีซื้อหรือไม่ก็ตาม พูดง่ายๆ ว่าต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อรถยนต์เมื่อได้ขายรถยนต์ออกไป โดยใช้ราคาตลาดสำหรับรถยนต์นั้น ในส่วนของอากรแสตมป์ หากบริษัทฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายรถยนต์แล้วก็ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์แต่อย่างใดนะครับ การขายรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวของบุคคลทั่วไป หรือรถยนต์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้ขายรถยนต์มีหน้าที่ทางภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) ที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนขายและซื้อรถยนต์ได้ว่าควรจะขายหรือซื้อในราคาใด แต่ภาษีอากรเป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อยในการขายหรือซื้อรถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว มีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวแปรที่สำ คัญกว่านี้อีกเยอะนะครับ อย่างสภาพของรถยนต์ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้นครับ.

Advertisements