วิเคราะห์หุ้น HMPRO

กำไรออกมาเติบโต 40.3%YoY ดีกว่าคาด

􀁺 กำไรสุทธิใน 1Q53 เท่ากับ 340 ล้านบาท เติบโต 40.3%YoY แต่เทียบ QoQ ลดลง 13.5%
􀁺 กำไรงวด 1Q53 เทียบเป็น 25.6% จากคาดการณ์กำไรปี 2553 มีโอกาสปรับขึ้น
􀁺 ราคาพื้นฐานปี 2553 เป็น 6.75 บาท ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ”
กำไรสุทธิใน 1Q53 เท่ากับ 340 ล้านบาท เติบโต 40.3%YoY แต่เทียบ QoQ ลดลง
13.5%
ในงวด 1Q53 บริษัทมียอดขายเท่ากับ 5,610 ล้านบาท เติบโต 14.97%YoY แต่ลดลง 2.8%
QoQ กำไรสุทธิอยู่ที่ 340 ล้านบาท เติบโต 40.3%YoY แต่เทียบ QoQ ลดลง 13.5% กำไรต่อ
หุ้น 0.09 บาท กำไรออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ที่ 303 ล้านบาท อยู่ 12.2% โดยมีสาเหตุมาจาก
ยอดขายออกมาสูงกว่าคาด 3.4% และรายได้ค่าเช่าสูงกว่าคาด 19.7% โดยในงวดนี้บริษัทมี
อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.78% เพิ่มขึ้น 0.3%YoY แต่เทียบ QoQ ลดลง 0.47% กำไรที่ออกมา
เติบโตสูง 40.3%YoY เนื่องจาก 1)ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก 14.97% โดยมีแรงหนุนจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟืนตัว และการปรับกลยุทธิ์ของบริษัทกระตุ้นยอดขายในช่วงที่มีการชุมนุม 2)
อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น 0.3%YoY เป็น 23.78% 3)รายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
14.8%YoY, 3.3%QoQ เป็น 216 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 33.2%YoY เป็น 229
ล้านบาท

กำไรงวด 1Q53 เทียบเป็น 25.6% จากคาดการณ์กำไรปี 2553 มีโอกาสปรับขึ้น
กำไรงวด 1Q53 ที่ออกมาเทียบเป็น 25.6% จากประมาณการปี 2553 ที่คาดไว้ 1,324 ล้าน
บาท เติบโต 15.9% กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท โดยทางฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะเป็นปัจจัย
หนุนให้บริษัทมียอดขายดีต่อเนื่อง และมีโอกาสนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการยอดขาย
จากเดิมที่คาดว่าปี 2553 จะเติบโต 12.8%
ราคาพื้นฐานปี 2553 เป็น 6.75 บาท ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ”
ประเมินราคาพื้นฐานปี 2553 เป็น 6.75 บาท บน P/E ที่ 19.30 เท่า(อิงบน P/E เฉลี่ยย้อนหลัง
8 ปี + 1 SD) โดยทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกต่อบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดสินค้า Home
Improvement ที่จะได้รับประโยขน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก

Advertisements