2537IVL เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2537 โดยการตั้งบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายจากขนสัตว์รายแรกของประเทศไทย และการลงทุนในครั้งนี้ยังทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายจากขนสัตว์คุณภาพสูงอีกด้วย

จากปี 2537 เรื่อยมา บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น สร้างอาชีพและความมั่นคงให้แก่คนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในจำนวนพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 7,996 คนทั่วโลก เป็นพนักงานในประเทศไทยถึง 3,260 คน

2538บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยการตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) ในประเทศไทย ซึ่งถูกเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งโรงงานของเราเนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยมและวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ เม็ดพลาสติก PET เป็นวัตถุดิบสำคัญในห่วงโซ่การผลิตระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ขวด บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสินค้าอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในเวลาอันรวดเร็ว IVL ได้เติบโตขึ้นจนกลายมาเป็นผู้ผลิต PET ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก

2539 การเติบโตของบริษัทฯ ในธุรกิจ PET นั้นเกิดขึ้นจากการลงทุนในการผลิตด้วยตนเอง การเข้าซื้อกิจการ และการขยายโรงงานที่มีอยู่เดิม จากปี 2538-2545 ธุรกิจ PET ของ IVL เติบโตขึ้นโดยขยายไปถึงธุรกิจปลายน้ำ โดยการผลิตพรีฟอร์มและขวดจาก PET และฝาขวด อันเป็นธุรกิจร่วมทุนกับ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้บรรจุขวดของผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

2540 IVL เข้าสู่ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ในปี 2540 โดยการซื้อกิจการบริษัท อินโด โพลี จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศไทย และกลายเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

2546บริษัทฯ ได้ขยายการผลิต PET ไปสู่ระดับสากล โดยซื้อโรงงาน StarPet ในสหรัฐอเมริกา

2549 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังทวีปยุโรปในปี 2549 โดยการเปิดโรงงาน Orion Global PET ในประเทศลิธัวเนีย

2551ในการก้าวสู่การขยายตัวในแนวดิ่ง บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจ PTA ในปี 2551 โดยซื้อกิจการ 3 แห่ง คือ IRH Rotterdam อินโดรามา ปิโตรเคม และ ทีพีที ปิโตรเคมิมอลส์ ซึ่ง PTA (Purified Terephthalic Acid) เป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในการผลิต PET และโพลีเอสเตอร์

บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ทุนเท็กซ์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ผลิตเส้นใย โพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ทั้งสองซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ (distressed assets) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการทั้งสองในช่วงขาลง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถือครองต่ำ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการพลิกธุรกิจทั้งสองให้กลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

ต่อมา IVL ได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกโดยการซื้อกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET สองแห่งจากบริษัท Eastman Chemical ในทวีปยุโรป

2552IVL ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ชื่อ AlphaPet ในสหรัฐอเมริกา

2553 ในปี 2553 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เปิดตัวแผนธุรกิจใหม่ในอีกสี่ปีข้างหน้า หรือที่เรียกว่า “Aspiration 2014” โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญครั้งนี้คือ การปรับกำลังการผลิตทั้งหมดขึ้นอีกสามเท่า หรือ 10 ล้านตันภายในปี 2557 บริษัทฯเข้าซื้อกิจการในอิตาลีผ่านกิจการร่วมค้าและบริษัทผลิตสาธารณูปโภคเพื่อจ่ายพลังงานให้โรงงานในร็อตเตอร์ดัม

2554ในเดือน มกราคม 2554 ไอวีแอลเริ่มเข้าสู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัท Guangdong IVL PET Polymer ในเมือง Kaiping มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ เราตั้งใจเลือกบริษัทที่ตั้งในมณฑลที่มีการเติบโตสูงสุดในประเทศจีน และอยู่ใกล้กับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่เชื่อถือได้

บริษัทย่อย PT Indorama Ventures Indonesia (ชื่อเดิม “PT SK Keris”) อนุมัติการเพิ่มสายการผลิต Continuous Polymerization resin กำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปีในเมือง Purwakarta ประเทศอินโดนีเซีย ผลผลิตที่ได้จากโรงงานจะกระจายไปสู่ตลาดเส้นใย เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และชิพในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556

บริษัทฯ ประกาศการขยายโรงงานการผลิต PET ในทวีปยุโรปด้วยกำลังการผลิต 220,000 ตันต่อปีในโรงงานผลิต PET เดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศโปแลนด์ภายใต้บริษัท Indorama Polymers Poland S.p.z.o.o. การขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2556

ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติให้ขยายกำลังการผลิต PTA ที่ Indorama Holdings Rotterdam BV โดยเพิ่มกำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 600,000 ตันต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของ PT Polyprima Karyesreska ผู้ผลิตสาร PTA ตั้งอยู่ที่ Cilegon, West Java ประเทศอินโดนีเซีย โดยหลังจากปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 41

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ Trevira Holdings GmbH ผู้นำในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมันและโปแลนด์ Trevira มีฐานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย

บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในเส้นใยผสมคุณภาพสูง (FINNE) ที่โรงงาน IVI ที่บริษัทฯ เพิ่งเข้าซื้อกิจการมา (เดิมชื่อ SK Keris) ที่เมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซียด้วยกำลังการผลิต 16,000 ตันต่อปี IVI มีเทคโนโลยีเฉพาะในการผลิตเส้นใยผสม (FINNE) โดยผ่านกระบวนการผลิตเพียงขั้นตอนเดียว โครงการนี้คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556

บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในเส้นใยผสมสำหรับสินค้าอนามัย (Bi-component fibers project for Hygiene Applications) ด้วยกำลังการผลิต 16,000 ตันต่อปี โครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555

IVL ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

IVL เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการรีไซเคิลและผลิตเส้นใยของ Wellman International ในทวีปยุโรป

2555อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซื้อกิจการร้อยละ 100 ของ FiberVisions Holdings LLC หนึ่งในผู้ผลิตเส้นใยโพลีโอลิฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภํณฑ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าประเภททนันวูเว่น รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับสตรี, วัสดุประเภท geosynthetic และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น FiberVisions มีโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและจีน รวมถึงกิจการร่วมค้าในประเทศญี่ปุ่น

IVL เข้าซื้อกิจการ Polypet ในประเทศอินโดนีเซียและ Beverage Plastics ในสหราชอาณาจักร ในเดือนเมษายน 2555 อินโดรามา เวนเจอร์สเข้าซื้อกิจการ Old World ผู้ผลิต Ethylene Oxide (EO) และ Ethylene Glycol (EG) ใน Clear Lake รัฐ Texas สหรัฐอเมริกา

IVL ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่สองมูลค่า 9.4 พันล้านบาทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

จากคุณ : ฉันคือฉันเอง
เขียนเมื่อ : 23 พ.ย. 55 10:42:24

Advertisements