มารู้จักกับ NINE กันคราบบบ
NINE – จากผู้นำตลาดสิ่งพิมพ์การ์ตูน ก้าวเข้าสู่ธุรกิจ New Media
 NINE เป็นผู้นำตลาดหนังสือการ์ตูน บริษัทดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน และเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มนิตยสารการ์ตูน และเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มหนังสือการ์ตูน
 สินค้าหลากหลาย สนองความต้องการลูกค้าได้ทุกกลุ่ม จากการมีสินค้าหลากหลายประเภท ทำให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ คนไทย และคนต่างชาติ ไม่ได้พึงพิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และยังสามารถขายได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้

FSS Research…

Advertisements