กับดัก P/E

สมัยที่ผมเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนแรกๆ ผมมักจะสกรีนหาหุ้นโดยใช้ P/E ก่อน ส่วนใหญ่จะเรียงลำดับจาก P/E น้อยไปยัง P/E มาก จากนั้นมักจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มี P/E น้อยๆ ในใจคิดว่ายิ่งน้อยก็ยิ่งดี ซึ่งหลักจากที่ได้ศีกษาเรื่อยมาจึงผมว่าตัวเองนั้นคิดผิดถนัด
P/E เป็นแค่ตัววัดอย่างหนึ่งในการใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ลักษณะของธุรกิจ ที่เราจะลงทุน ถ้าให้พูดง่ายๆคือ P/E เป็นเหมือนค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งที่คนทั้งตลาดหุ้นมอบให้กับบริษัทๆหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยที่กำหนดค่าเฉลี่ยนั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในนั้นที่สำคัญคือ ความสามารถในการทำกำไร บริษัทที่่มีความแน่นอนในการทำกำไรต่ำกว่า มักจะมีาแนวโน้มที่ตลาดจะมอบ P/E ที่ต่ำกว่าให้ หรือบริษัทที่มีทำธุรกิจหรือมีหลายๆอย่างคล้ายๆกัน แต่จ่ายปันผลต่ำกว่า ก็มักจะมี P/E ที่ต่ำกว่า ในทางกลับกันบริษัทที่มีรายได้และกำไรที่แน่นอนกว่า ไม่ค่อยหวั่นไหวไปตามเศรษฐกิจโลก หรือบริษัทที่มี brand name และ durable competitive advantage มักจะทำให้ตลาดมอบตัวเลข P/E ที่สูงกว่าให้
กับดัก P/E ที่ว่านี้ อาจทำให้นักลงทุนที่เพิ่งจะเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มองแต่บริษัทที่มี P/E ที่ต่ำแล้วเลือกลงทุนโดยไม่เข้าใจในตัวบริษัทนั้นๆดีพอและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นการเลือกลงทุนโดยดูแต่ P/E อาจจะทำให้เราพลาดบริษัทดีดีที่ E (Earning) ของบริษัทถูกซ่อนเอาไว้โดยค่าเสื่อมหรือค่าตัดจำหน่ายได้ บริษัทพวกนี้เราพบได้ทั่วไปในธุรกิจที่มีการให้เช่าพวกร้าน ตึกหรืออาคาร หรือไม่ก็ ระบบโทรคมนาคมใหญ่ๆ ที่ใช้เงินลงทุนแรกๆเยอะๆ
สรุปแล้วผมคิดว่า P/E เป็นค่าค่าหนึ่งที่เราอาจใช้เป็นตัวอ้างอิงความถูกแพงของหุ้นได้คร่าวๆ แต่ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจในธุรกิจนั้นจริงๆเท่านั้น

Advertisements