“นักลงทุน999” กับ 2 สิ่งที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (ประจำปี’56)
กระทู้สนทนา
การลงทุนการเมืองปัญหาสังคมการเรียนหุ้น
จากประสบการณ์ลงทุนของเฮียที่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่า ช่วงเริ่มต้น มีล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ติดตัวเฮียมาเลยคือ เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ชอบที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะสงสัย แล้วถามๆ ไปแทบจะทุกเรื่อง ซึ่งจะมีความรู้ในหลายๆด้าน ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกันก็ตาม ซึ่งเพื่อนส่วนใหญ่จะรู้ลึกในส่วนของงานประจำที่เขาทำอยู่ซะเป็นส่วนมาก แต่กับเรื่องราวที่จำเป็นต้องรู้ แต่กลับไม่รู้ซะอย่างนั้น

เมื่อมีโอกาสหรือเจอปัญหาเกิดขึ้น ตัวเฮียเองจะเป็นฝ่ายออกตัว ช่วยเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้พวกพ้องเสียเป็นส่วนใหญ่เลย เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆน้องๆ เสียเป็นส่วนมาก ทั้งในเรื่องงาน ธุรกิจ เรื่องส่วนตัว รวมไปถึงการออมเงิน การลงทุนก็ตาม ซึ่งยินดีมาก
ที่สำคัญนะ เฮียคิดว่า การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลย ส่วนหนึ่งคือ “เราต้องรอบรู้” และ “บริหารอารมณ์เก่ง” ซึ่ง บอกตรงๆว่า เฮียจริงๆแล้วเป็นคนใจร้อนมาก อยากได้อะไรต้องได้มา แต่ช่วงหลังๆ เริ่มใจเย็นมากขึ้น อันเนื่องมาจาก “จิตสูงขึ้น” กลับ “สงสารผู้ถูกสังคมบีบคั้น” ถามว่าทำไม เขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นด้วย อันเนื่องมาจาก “การเลี้ยงดูแต่กำเนิด” รวมไปถึง “ภาวะกดดันจากสังคมที่เขาอยู่ เปลี่ยนเขาแบบไม่รู้ตัว” จนฝังอยู่ในจิตใจ กระทั่งเป็น “สันดาน” มาจนทุกวันนี้ น่าเห็นใจมาก กลับคนกลุ่มนี้

เราจะสร้าง “การรอบรู้” ขึ้นกับตัวเรามากขึ้นได้อย่างไร เฮียจะบอกว่า “เราต้องอ่านหนังสือ อบรม รับฟัง ออกสังคม เรียนรู้และเข้าใจ” ให้มากๆ เพื่อหาเหตุและผลมายืนยันสมมติฐานของเราในหลายๆเรื่อง จน “ตกผลึก” ในเรื่องนั้นๆ ให้เกิดเป็นประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริง เราจะมี “ความมั่นใจ” และ “ผิดพลาดได้ยาก” ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ “ความสำเร็จ” มากยิ่งๆขึ้นไป

เฮียไม่มีอะไรมาก เพียงอยากแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้เฮียมีชีวิตที่สำเร็จมาขั้นหนึ่ง หรือหลายๆขั้นสำหรับคนอื่นๆ ก็ตาม เพียงแต่อยากบอกว่า “อย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสังคมรอบตัว” เพื่อที่จะให้ตัวเองมี “ความรอบรู้” มากขึ้น ซึ่งเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าเราไม่มี “การบริหารอารมณ์ที่ดี” ควบคู่ตามมาด้วย ทั้ง 2 สิ่งที่แนะนำวันนี้ จะช่วยให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน

เราทุกคนเกิดมามีชีวิตอยู่อีกไม่นาน เวลาที่เหลือมันช่างสั้นยิ่งนัก ดังนั้น จงช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ทุกคนพัฒนาตนเองมากขึ้น ให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นมากขึ้น และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สังคมก็จะมีความสงบสุข เด็กๆ ก็จะพัฒนา เติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมที่ดีมากขึ้น ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

เฮียเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวัง

“นักลงทุน999”

ปล.ยินดีตอบให้ความช่วยเหลือหลังไมค์ทุกเวลา “ไม่ยากเกินไป กับการเคาะแป้นพิมพ์” เพื่อ “ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ร่วมชาติ”

Advertisements