งบอสังหาฯQ3ยังเอาอยู่
** LH ครองแชมป์กำไรเยอะสุด- PRINโตสุด 2192%

งบ Q3/55 กลุ่มอสังหาฯ ยังดูดี แม้เจอวิกฤตน้ำท่วมปีก่อน ชะลอตัดสินใจซื้อของลูกค้า แต่เมื่อรวม 23 บริษัทยังทำกำไรสุทธิได้ 6.8 พันลบ. จาก 6.1 พันลบ.ใน Q3/54 หลายบริษัทฯ ฟอร์มดีกำไรเพิ่ม 9 บริษัท และมี 14 บริษัทที่กำไรลดลง โดย LH ครองแชมป์กำไรมากสุด 1.5 พันลบ. ตามด้วย QH มีกำไร1.02 พันลบ.และ PS มี กำไร 1 พันลบ. ส่วน PRIN กำไรโตมากสุด 2192% ขณะที่ KMC-RML และ N-PARK เป็น 3 บริษัทที่พลิกมีกำไร ด้านโบรกฯ มอง Q4/55 กำไรทั้งกลุ่มแรงกว่านี้ เหตุ หลายบริษัทจะโอนคอนโดฯ แถมเทรนด์ดอกเบี้ยยังต่ำ เชื่อส่งผลดีต่อกลุ่มอสังหาฯ ถึงปีหน้า
ผู้สื่อข่าวได้รวบรวมผลประกอบการไตรมาส 3/55 ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์(ไม่นับรวมบริษัทที่ทำนิคมอุตสาหกรรม)ทั้งหมด 23 บริษัท พบว่า มีกำไรสุทธิรวม
กันอยู่ที่ 6,851.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3/54 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 6,102.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 748.39 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 12.26% โดยใน
จำนวนนี้ มีกำไรเพิ่มขึ้น 9 บริษัท ได้แก่ KMC LH NCH PREB PRIN PS QH N-PARK และ RML และมี 14 บริษัทที่กำไรลดลง ได้แก่ AP BLAND* LALIN LPN
MK NOBLE PRECHA RASA SC SENA SPALI SIRI PF และ GOLD
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบจาก 9 บริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสูงที่สุด ได้แก่ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN)กำไรเพิ่มขึ้นถึง 2,192.81% จาก 3 ล้าน
บาทในไตรมาส 4 ปีก่อน เป็น 70 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปีนี้ หรือเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท รองลงมาคือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML)กำไรเพิ่มขึ้น 1,232.74%
จากที่ขาดทุน 23.15 ล้านบาทใน Q4/55 พลิกมีกำไร 262.23 ล้านบาทใน Q3/55 และบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)(N-PARK)มีกำไรเพิ่มขึ้น 353.67% มาอยู่ที่
175.44 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 69.16 ล้านบาทใน Q3/54
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากตัวเลขกำไรสุทธิสูงที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรกของไตรมาส 3 นี้ บริษัทที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุด คือ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
(มหาชน) (LH) ตามด้วย บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)และบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) โดย LH มีกำไรสุทธิ 1,508.01 ล้านบาท QH
มีกำไรสุทธิ 1,026.46 ล้านบาท และPS มีกำไรสุทธิ 1,000 ล้านบาท แต่หากดูจาก 12 บริษัทที่มีกำไรลดลง พบว่า PRECHA มีกำไรลดลงมากที่สุด 137.68%
ส่วนบริษัทที่พลิกมีกำไรในไตรมาส 3 นี้ มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) (KMC) ซึ่งพลิกมามีกำไร 22.30 ล้านบาท จากไตรมาส 3 ปี
ก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 58.64 ล้านบาทN-PARK พลิกมีกำไร 175.44 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 69.16 ล้านบาทใน Q3/54 และ RML พลิกมีกำไร 262.23 ล้านบาท จาก
ที่ขาดทุน 23.15 ล้านบาทใน Q3/54 ส่วนบริษัทที่มีผลขาดทุนแย่ลงกว่าเดิมคือบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) มีผลขาดทุน
123.01 ล้านบาท จากที่เคยขาดทุน 5.89 ล้านบาทใน Q3/54

*** PRIN เผยกำไรพุ่งปรี๊ด! 2,192.81% หลังงานอั้นจากปีที่แล้วมาโผล่ใน Q3/55
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN) เปิดเผยว่า สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก
ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 246.53 ล้านบาท หรือ55.98% เพราะงวดปีก่อนบริษัทฯ ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า และส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
ไม่ทันตามกำหนด ณ ปัจจุบันบริษัทฯได้แก้ไขแล้ว
นอกจากนี้ ในไตรมาส 3/55 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากงวดก่อน เนื่องจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

*** LH ฟันกำไรสูงสุดในกลุ่มเหตุโอนคอนโดฯ มาก- ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 เปิดบริการ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ LH เปิดเผยว่า สาเหตุที่กำไรไตรมาส 3 แตะ 1.5 พันล้านบาท เนื่องมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 28.26% เพราะในไตร
มาสที่ 3 ปีนี้มีการโอนขายคอนโดมีเนียม 1,361 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการโอนคอนโดมีเนียมเพียง 169 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยเพิ่มขึ้นจาก 32.56% เป็น 35.15%
ด้านรายได้ค่าเช่าและบริการก็เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์และศูนย์การค้าเทอมินัล 21 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนแบ่งกำไร
จากบริษัทร่วมจำนวน 528.42 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีส่วนแบ่งกำไร 298.59 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ดีขึ้น และอีก
ส่วนหนึ่งมาจากกำไรหลังภาษีจากการขายทรัพย์สินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)(QH)ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล
แอนด์ เรซิเดนซ์

*** PS แจงกำไร Q3/55 แจ่ม เหตุทาวน์เฮาส์ขายดี-รายได้จาก ตปท.เพิ่มขึ้น
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS ชี้แจงว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ มีผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายได้หลักมา
จากบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้น 811.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 รายได้จากบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 61.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 รายได้อาคารชุดลดลง 141.7 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 28.7 และมีรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 186.1 ล้านบาท

*** KMC แจงพลิกมีกำไรเพราะโอนคอนโดฯ มาก-มีกำไรจากการขายทรัพย์สิน
นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ และนายสง่า ชูตระกูล กรรมการ บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) (KMC)เปิดเผยว่า สาเหตุที่ไตรมาสนี้พลิกมีกำไรเพราะบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเพราะมีการก่อสร้างคอนโดฯ เสร็จพร้อมโอนให้ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายได้ และประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินจำนวน 28 ล้านบาท
นอกจากนี้ ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนลดลง 9.046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.014 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระหนี้คืนสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

*** โบรกฯ แนะซื้อ AP-SPALI-SIRI

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า หลังผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3/2555 ของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกมา มองว่า งบส่วนใหญ่ออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาส 4/2555 ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มอสังหาฯ น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ เนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีจากนโยบายลดภาษีบ้านหลังแรกจากโครงการของภาครัฐ ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะต่ออายุโครงการไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม 2556 แต่เป็นเพียงต่ออายุโครงการกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น ซึ่งธนาคารอื่นจะหมดสิทธิ์ในปีนี้ซึ่งจะทำให้ประชาชนมายื่นขอรับสิทธิ์ในช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ มองว่าหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มนี้จะเป็นหุ้น AP SPALI และ SIRI เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าหุ้นเหล่านี้ราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน และมีแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีนี้ ผลประกอบการจะยังดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับปีหน้าคาดว่าผลประกอบการจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการใหม่ที่เตรียมลงทุน

*** ดีบีเอสวิคเคอร์ส คาด Q4 -ปีหน้าเด่นกว่านี้ ดอกเบี้ยต่ำหนุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส กล่าวว่า จากการประกาศผลประกอบการในไตรมาส3/55ของหุ้นกลุ่มอสังหาฯพบว่าโดยภาพรวมแล้วอัตราการโตเฉลี่ยทุกบริษัทฯ จะไม่เติบโตมากนักเนื่องจากมีบางบริษัทฯ ที่ผลประกอบการไตรมาส3/55ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร อาทิ AP และ SC เพราะยังไม่สามารถรับรู้รายได้หลักๆ จากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมได้ แต่จะเลื่อนไปรับรู้รายได้แทนในไตรมาส 4/55
โดยแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4/55 จนถึงปีหน้ายังมีสัญญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงเติบโตและอัตราดอกเบี้ย
ยังอยู่ในระดับต่ำจึงเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอสังหาฯ ที่เป็นประเภทที่อยู่อาศัย
สำหรับหุ้นกลุ่มอสังหาฯที่น่าสนใจลงทุนเพราะมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่นในปีหน้าและยังมี UPSIDE ของราคาหุ้นเหลืออยู่มาก ได้แก่ AP (ราคาพื้นฐาน 11.00) , PS (ราคาพื้นฐาน 27.90) ,QH (ราคาพื้นฐาน 3.00),SC (ราคาพื้นฐาน 26.00)

*** โนมูระ พัฒนสิน ชอบใจ AP ส่วนระยะยาว แนะนำ PS, SC

นักวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน ประเมินทิศทางไตรมาส 4 หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยมองว่ารายได้และกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอสังหาฯ ไตรมาส 4 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 3 และเชื่อว่าไตรมาส 4 จะเป็นช่วงที่มีรายได้และกำไรดีที่สุดของปีเนื่องจากยอดรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จะเข้ามาเริ่มรับรู้ในไตรมาส 4มากและเป็นโครงการใหญ่ๆ ประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งมียอดรับรู้สูงกว่าแนวราบ
ขณะที่ผลประกอบการของ AP LH และ QH น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาจากไตรมาส 3 ค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่มียอดรับรู้มาจากโครงการแนวราบ ทั้งนี้ หุ้นที่ แนะนำเป็น Toppick ในระยะสั้น คือหุ้น AP เนื่องจากประเมินว่าในไตรมาส 4 จะมีกำไรสูงสุดของปี เนื่องจากจะมียอดรับรู้รายได้ที่รอโอนในไตรมาส 4 ประมาณ 7.7 พันล้านบาท
ขณะที่ระยะยาว แนะนำ PS และ SC เนื่องจากประเมินว่ายอดพรีเซลของ PS สูงมาก ซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอดพรีเซลในมือถึง 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดพรีเซลในปีหน้าจะสูงถึง 3.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดโครงการใหม่ถึง 34 โครงการ
ทั้งนี้ จากยอดพรีเซลที่สูงขึ้นต่อเนื่องจึงเชื่อว่ารายได้และกำไรของ PS ในปีหน้าจะเติบโตอย่างมาก ส่วน SC ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวในกลุ่มนี้ เนื่องจากธุรกิจยังโตต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 4 จะอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากแนวราบเข้ามารวมถึงการเปิดโครงการแนวราบในไตรมาส 4 ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 5 พันล้านบาท และทิศทางในปีหน้าก็ยังถือว่าโดดเด่นมาก เพราะจะมีโครงการใหม่ๆ ที่มูลค่าสูงเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง

*** รวมงบไตรมาส 3/55 บริษัทอสังหาฯ จำนวน 23 บริษัท

บริษัท Q3/55 Q3/54 เพิ่มขึ้น/ลดลง เปลี่ยนแปลง(%)

AP 429.59 603.36 – 173.77 -28.80
BLAND* 437.33 769.90 -296.57 -38.52
KMC 22.30 (-58.64) 80.95 +138.03
LALIN 69.49 113.82 -44.33 -38.94
LH 1,508.01 905.21 602.80 +66.59
LPN 541.13 872.94 -331.81 -38.01
MK 45.83 46.09 -0.26 -0.56
NCH 32.64 15.39 17.25 +112.08
NOBLE 35.87 95.86 -59.99 -62.58
PREB 56.43 20.98 35.45 +168.97
PRECHA (-2.28) 6.05 -8.33 -137.68
PRIN 70.16 3.06 67.10 +2192.81
PS 1,000 761.13 238.87 +31.38
QH 1,026.46 275.39 751.07 +272.72
RASA 19.36 89.65 -70.29 -78.40
SC 157.70 294.46 -136.76 -46.44
SENA 55.21 142.14 -86.93 -61.15
SPALI 564.40 652.02 -87.62 -13.43
SIRI 409.24 413.79 -4.55 -1.09
PF 57.57 178.31 -120.74 -67.71
N-PARK 175.44 (-69.16) 244.60 +353.67
RML 262.23 (-23.15) 285.38 +1232.74
GOLD (-123.01) (-5.89) -128.90 -2188.45

รวม 6,851.10 6,102.71 748.39 +12.26

* BLAND เป็นงบ Q2/55 แต่ช่วงเวลาคือ ก.ค.-ก.ย.55 ซึ่งเป็นช่วง Q3/55 ของปีนี้
ที่มา : eFinanceThai.com

Advertisements