เล่าเรื่อง ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตัล (Credit @chalakorn panyachom)

ช่วงนี้ เรื่องแจกคูปอง กล่องรับทีวีดิจิตัล ทำให้เรื่องทีวีดิจิตัลคึกคัก แต่ ขณะเดียวกัน ก็เริ่มสร้างความสับสนเรื่องทีวี

จะลองย่อให้ทุกคนฟังเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้

1: ทีวีดิจิตัล ที่พูดถึงกัน คือ การส่ง-รับ ภาพและเสียงแบบดิจิตัล ผ่านคลื่นความถี่โดยเสา (digital terrestrial) ซึ่งเสาก้าวปลาในปัจจุบัน รับส่ง แบบ analog

2: ระบบการับส่งทีวีบ้านเราได้เลือกใช้ในระบบ DVB (Digital Video Broadcasting)
ดังนั้น ในภาคการส่งและภาคการรับ จะมีอยู่ 3 แบบ ในปัจจุบันและอนาคต

2.1 DVB-T2 (Digital Video Broadcasting- Terrestrail) ดิจิตัล เสา ( ปัจจุบันเป็น analog ซึีงกำลังจะเปลี่ยนเป็น ดิจิตัล)

2.2 DVB-S (Digital Video Broadcasting- Satellite) ดิจิตัล ดาวเทียม ( ปัจจุบันเป็น digital แล้ว)

2.3 DVB- C (Digital Video Broadcasting-Cable) ดิจิตัล เคเบิ้ล ( ปัจจุบันส่วนมาก90%เป็น analog ก็กำลังจะเปลี่ยนเป็น digital)

3: ในแง่ภาพรวม ของภาครับ ทีวี ระบบ ดิจิตัล ต้องมีกล่อง DVB( จะ t(เสา), s(ดาวเทียม), c(เคเบิ้ล)

ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตทีวีรายใด ใส่กล่อง dvb-t2 ไว้ในทีวี
ดังนั้น ทีวียังรับ ดิจิตัลเสาไม่ได้ ต้องมีกล่องรับสัญญาน dvb-t2
ซึ่งสามารถต่อกับทีวีปัจจุบันได้

อธิบายง่ายๆคือ ทีวี ปัจจุบัน ที่ต่อกับ กล่องดาวเทียม ได้ ก็จะต่อ กับกล่องรับสัญญาน dvb-t2(ดิจิตัล เสา) ของ กสทช ได้

4: ในทางปฏิบัติ การใส่กล่องรับสัญญาน ดิจิตัลเสา(dvb-t2) ลงไปในทีวี อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะ
4.1 ถ้าตัวรับสัญญานเสีย ต้องยกทีวีทั้งเครื่องไปซ่อม แต่ ถ้า กล่องรับสัญญานเสีย คนดูแค่เอากล่องไปซ่อม หรือเปลี่ยน ทีวียังใช้ดู vcd,dvd, internet, blueray ได้อยู่
4.2 เนื่องจากไม่ใช่ทุกประเทศในโลกใช้ spec กล่องรับดิจิตัล แบบ dvb-t2 บางประเทศใช้ ระบบ isb? ดังนั้นการผลิตทีวีขึ้นมาขายแล้วใส่กล่องรับลงไป เพื่อขายแค่บางประเทศ จึงมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ง่าย

การผลิตแต่กล่องรับมาขาย ง่ายกว่ามาก

***5: เนื่องจาก ดิจิตัลเสา ที่จะใช้ เป็น ระบบ dvb-t2 จึงยังไม่แน่ชัดนักว่า นอกจาก ต้องมีกล่อง แล้ว เสาก้างปลาเดิมที่มีอยู่จะรับได้เลยหรือไม่ หรือต้องเปลี่ยนเสาก้างปลาใหม่ ซึ่งต้องรอผลการทดสอบจาก กสทช. อีกครั้ง ซึ่งถ้าต้องเปลี่ยนเสาก้างปลาใหม่ด้วย ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจะนานขึ้น

6: เรื่องความคมชัด. ระหว่าง ดิจิตัล เสา, ดิจิตัลสายเคเบิ้ล, หรือ ดิจิตัล ดาวเทียม
ถ้าส่งด้วยความจุเดียวกัน ก็จะชัดเท่ากันหมด เช่น ส่ง 8 M เป็น HD แบบ truevision หรือ แบบ thaipbs ที่ดเลองส่ง 8 M ผ่านดาวเทียม ก็จะชัด แบบ HD เหมือนกันหมด
ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมเท่ากัน ในกรณี สายเคเบิ้ล จะมีโอกาสคมชัดดีที่สุด เพราะ สภาะแวดล้อมมีผลน้อย

Tv digital เสา มีเต็มที่ 48 ช่อง 24 ช่องธุรกิจ(ประมูล) 24 ช่องสาธารณะ(จัดสรร)
Tv digital ดาวเทียม และเคเบิ้ล มี กว่า 200 ช่อง ซึ่งคาดว่า จะมี 24 ช่อง ของเสารวมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด และดูฟรี

หุ้นหลายๆตัวก็ประกาศตัว สนใจประมูลช่องทีวีดิจิตอลกันคึกคักครับ ถือว่าเป็น Theme ของปีนี้ได้เลย

Advertisements