สรุป opp day advanc เฉพาะช่วงคำถาม..
กระทู้สนทนา
ADVANC (หุ้น)หุ้นValue Investmentการเงิน
เอามาจาก
http://www.dcs-digital.com/setweb/ondemandnew.php?onid=1442

1. ถามเรื่อง pre-paid ไม่มีวันหมดอายุ AIS จะเสนอวิธีต่อ กสทช. ทำเหมือนธนาคาร คือ ถ้าไม่เคลื่อนไหว ก็จะตัดเงินไปเรื่อยๆ แล้วเอาเบอร์มา recycle แต่เบอร์ที่ยังมีเงินของลูกค้าที่ใช้ไม่หมด ตอนนี้มีน้อยมาก ถ้าไม่ได้เคลื่อนไหว จะมีการเก็บเงินค่ารักษาหมายเลข ตอนนี้ยืดอายุไปชั่วคราว
2. ถามเรื่องเงินลงทุน iClound บอกยังไม่ทราบเงินลงทุนของ CSL
3. เงินลงทุน 70,000 ล้านที่จะเอามาขยายโครงข่าย 3G ใน 3 ปี เอามาจากกระแสเงินสด ซึ่งปีก่อนมีกระแสเงินสด 50,000 ล้านบาท ทำให้จ่ายเงินปันผลได้ 100%
4. Roaming rate รอค่า IC ใหม่ก่อน โดยคิดค่า Roaming = IC + เปอร์เซ็นต์
5. AWN คือ บริษัทย่อยของ AIS ถือหุ้น 99.99% สินทรัพย์ที่ลงทุน AWN แต่จะถูกโอนมาให้เป็นของ AIS อยู่ดี
6. คลื่น 1800 หมดอายุ ก.ย.56
7. โครงข่ายเดิม มีสิทธิใช้โครงข่ายอยู่ แต่ถ้าหลังสัมปทานหมดอายุ ก็ต้องจ่ายให้เจ้าของสัมปทาน
8. AIS 3G มีฐานลูกค้า 4.5 ล้านราย ยังคงมีฐานลูกค้าในระบบ 3G เป็นอันดับ 1 อยู่ (แต่ไม่ได้บอกว่าคุณภาพเป็นอันดับเท่าไร 555)
9. ศาลปกครอง มี 2 ศาล ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่รับก็จบเกมส์ ไม่มีศาลฎีกาแล้ว
10. ปี 2013 รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นกับรายจ่ายที่ลดลงจากโครงข่ายเดิม ค่าตัดจำหน่ายโครงข่ายเก่าก็จะลดลง ค่าใช้จ่ายจากการสร้างโครงข่ายใหม่ จะมากกว่า ค่าตัดจำหน่ายโครงสร้างเก่าเล็กน้อย
11. คดีที่ส่งให้ศาลปกครอง ไม่เกี่ยวกับการเดินหน้าเปิด 3G สรุปได้ว่า เดินหน้าต่อได้แน่นอน เพราะเป็นเรื่องของศาลปกครองกับ กสทช.
12. รายได้ data Voip จะมาแย่ง voice หรือเปล่า ในต่างประเทศจะเป็นเช่นนั้นจริง เพราะค่าโทร voice แพง แต่ในประเทศค่าโทรต่ำอยู่แล้ว โอกาสการใช้ data แทน voice ก็น้อยในระยะสั้น
13. 10% ของงบลงทุน 70,000 ล้าน เอาไป maintenance โครงข่ายเดิม
14. ผลกระทบ กสทช. ไม่เกิน 99 สตางค์/นาที AIS ได้เพิ่มแพ็คเก็ต 97 สตางค์/นาที ให้ลูกค้าได้เลือกเปลี่ยน
15. ลูกค้าที่จะเปลี่ยนจาก 2G 900 –> 3G 2100 มีเป้า 8-10 ล้าน ใช้เบอร์เดิมได้ ค่าใช้จ่ายไม่แน่ใจ
16. การขยายโครงข่ายใหม่ มีสร้างเสาใหม่บางส่วน เช่าเสาเดิมบางส่วน ส่วน Transmission สร้างใหม่
17. การประเมิน DPC Impairment จะไม่มีการเกิดขึ้นอีกในไตรมาสหน้า ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ DPC ส่วนลูกค้าใน AIS เหลือใน DPC อยู่หลักหมื่นราย แต่ของ True Move เหลือหลักล้านราย
18. อุปกรณ์ 2100 บางส่วนสามารถอัพเกรดไปใช้ 4G ได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นคลื่นอะไร 2100 หรือเปล่า
19. กำไรรวมไตรมาส 3+4 เท่ากับ 5.8 บาท/หุ้น แต่จ่ายปันผล 5 บาท เพราะมีการทำ impairment DPC ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรสะสมบนงบการเงินเดี่ยว
และอีกอย่าง คือ เกิดจากการเติบโตจากการขาย hardware (โทรศัพท์, tablet) เยอะขึ้นมาก ซึ่งรายได้จากการขาย hardware มี margin น้อยกว่ารายได้จาก service ทำให้ดูแล้ว margin ลดลง
ส่วนประมาณการกำไรสุทธิ คงยากเกินปัญญาผมมั้งครับ คงต้องดูไปสัก 2-3 ไตรมาสก่อนดีกว่า ..
Advanc ปีนี้ EBITDA ลดลงเช่นกันจาก 43.4% จาก 44.8% ในปีก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงกำไรจะลดลงนะครับ
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 57% จากปีที่แล้ว ดังคำอธิบาย
” การเติบโตของรายได้จากการให้บริการช่วยผลักดันให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 8.5% เป็น 61,436 ล้านบาท แม้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้น จากการขยายความจุโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานบริการข้อมูล ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม EBITDA margin ลดลงมาที่ระดับ 43.4% เทีย บกับ 44.8% ในปีก่อน เนื่องจาก สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ จําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อรายได้รวมเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลจากความนิยมใช้งานสมารท์โฟน แต่ธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตรากําไรตํ่ากว่าธุรกิจบริการ รวมทั้งบริษัทยังมีค่า ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการขยายความจุโครงข่าย 900MHz ด้วย ทั้งนี้ ในปี 2555บริษัทมีกำไรสุทธิมูลค่า 34,883 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 57% จากปีที่แล้ว จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าตัดจําหน่ายโครงข่ายและต้นทุนทางการเงินลดลง (หลังจากชำระคืนหนี้ที่มีภ าระดอกเบี้ยในปี 2555 มูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท ) รวมทั้งอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงจาก 30% เป็น 23% และไม่มีรายการพิเ ศษดังเช่น ในปี 2554 ซึ่งรายการพิเศษดังกล่าวได้แก่ การด้อยค่าความนิยมดีพีซีจำนวน 1,542 ล้านบาท และการปรับภาษีเงินได้ร อการตัดบัญชีมูลค่า 2,840 ล้านบาททั้งนี้แม้ EBITDA Margin จะลดลงจากปีที่แล้วแต่อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 24.6% จาก 17.6% จากค่าตัดจําหน่าย ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง ทั้งนี้หากยกเว้นรายการพิเศษในปี 2554 แล้วกำไร สุทธิก่อนรายการพิเศษเพิ่มขึ้น 31% จากปีที่แล้วโดยอยู่ที่ 34,883 ล้านบาท “

Advertisements