หุ้นอินไซด์เปิดกรุสมบัติ 23 ขาใหญ่ สิงหุ้น โสรัตน์ วณิชวรากิจ กอด16 ตัว RS-HTECH-CRANE สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือ 65 ตัว BROCK-PRIN-SAT วรรณี ชลคดีดำรงกุล ถือ5ตัวRML-SAT-LANNA ทวีฉัตร จุฬารกูร ถือ 90 ตัว หมายเลข1 NNCL ณัฐพล จุฬารกูร ถือ 24 ตัว YNP-AH ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ถือ 6 ตัว DCC-TNDT รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม ถือ4 ตัว YNP-TRU-UFC อัศวิน ลีลายนะ ถือ16 ตัว SPORT-GBX-ERATH ม.ร.ว.จัตุมงคล ถือ10 ตัว RML-SMT-GUNKUL ชนะชัย ลีนะบรรจง 17 ตัว EMC-CEN-MPIC ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล 11ตัว EMC-LIVE

สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา ถือ 5 ตัวGEN-SSC เสริมสิน สมะลาภา ถือ5 ตัว NMG-N-PANK สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ4 ตัว TMB-NMG-TRC โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ32 ตัว APURE-SNC ชาญ เลิศประเสริฐภากร ถือ 8 ตัว YNP-SNC-RICH ฉาย บุนนาค ถือหุ้น 14 ตัว IHL-AQUA-STAR เจิดนภางค์ ธรรมชานวิริยะ ถือ4 ตัว YNP-CEN สง่า ตั้งจันสิริ ถือ 3 ตัว YNP-CEN เฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือ16 ตัว GLOD-TTA-GSTEEL อุษณา มหากิจศิริ ถือ7 ตัว GLOD-TTA ประทีป ตั้งมติธรรม ถือ14 ตัว SYNTEC-MK-KCE ชาญ บูลกุล ถือ16 ตัว RML-JAS

นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ
No. % Share Last Update
1 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 12.15 09/03/12
2 บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 11.21 19/04/12
3 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 8.91 09/05/12
4 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 6.81 27/03/12
5 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 5.01 10/05/11
6 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 1.51 02/04/12
7 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1.36 26/08/10
8 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.22 16/11/10
9 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.22 03/04/12
10 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 0.79 25/08/10
11 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 0.75 31/08/10
12 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 0.75 24/04/08
13 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 0.60 16/03/09
14 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 0.52 09/05/11
15 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 0.52 05/09/08
16 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 0.51 02/05/06

นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
No. % Share Last Update
1 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) 8.93 02/03/12
2 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 8.75 03/03/10
3 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6.89 14/03/12
4 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 6.77 09/05/12
5 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) 6.17 03/05/12
6 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 5.68 13/03/06
7 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 5.01 04/05/05
8 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4.50 03/05/12
9 บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 4.40 10/04/06
10 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3.62 14/03/12
11 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 3.56 16/04/96
12 บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 3.18 27/06/07
13 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) 3.14 24/08/07
14 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 2.69 06/05/09
15 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 2.62 07/04/06
16 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2.01 09/03/12
17 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 2.01 31/08/09
18 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 1.94 09/04/07
19 บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน) 1.87 25/08/06
20 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) 1.85 09/03/12
21 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.76 12/04/99
22 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.76 08/03/10
23 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 1.71 08/04/10
24 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1.70 17/05/12
25 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 1.63 30/08/02
26 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 1.61 31/05/10
27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) 1.61 11/05/12
28 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 1.52 05/04/07
29 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1.41 20/04/11
30 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 1.40 07/04/10
31 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 1.40 02/03/11
32 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 1.38 13/09/05
33 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 1.38 30/08/10
34 บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 1.32 27/03/01
35 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.25 10/04/07
36 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1.25 08/04/11
37 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 1.23 08/10/10
38 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.22 30/08/10
39 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 1.17 25/08/10
40 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.16 12/04/12
41 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.14 29/03/12
42 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.14 15/03/10
43 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 1.12 31/03/11
44 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 1.09 18/07/07
45 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1.08 10/03/11
46 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.08 10/04/12
47 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 1.03 15/03/12
48 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 1.00 12/12/07
49 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 0.96 16/05/07
50 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) 0.83 07/12/06
51 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 0.74 29/03/12
52 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 0.73 04/05/11
53 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.72 14/12/10
54 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 0.69 03/04/06
55 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 0.68 01/09/09
56 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.63 26/08/11
57 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) 0.63 25/11/11
58 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.62 16/11/10
59 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 0.62 26/06/09
60 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 0.61 24/04/00
61 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0.61 15/03/12
62 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 0.58 24/03/10
63 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.56 25/04/06
64 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 0.52 16/03/12
65 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0.51 19/04/96

นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล
No. % Share Last Update
1 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 0.85 17/05/12
2 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 0.82 14/03/12
3 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 0.66 04/03/09
4 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 0.59 30/09/09
5 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 0.51 07/05/10

นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
No. % Share Last Update
1 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 16.62 04/04/12
2 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 14.08 07/01/11
3 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) 9.50 21/03/12
4 บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 7.22 15/03/12
5 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 6.59 04/04/12
6 บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 6.04 05/04/12
7 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 5.53 11/04/08
8 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5.51 03/04/12
9 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 5.23 14/03/12
10 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 4.85 23/03/12
11 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4.40 15/03/12
12 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 4.34 18/05/09
13 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4.31 15/12/06
14 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) 3.60 23/03/11
15 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 3.30 15/03/12
16 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 2.83 19/03/12
17 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 2.75 21/03/12
18 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2.59 07/04/11
19 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 2.48 03/04/06
20 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2.40 11/10/10
21 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2.12 16/04/98
22 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 2.07 27/03/12
23 บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) 2.00 08/04/10
24 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 1.91 12/03/12
25 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 1.90 12/03/09
26 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 1.81 05/04/04
27 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.74 26/02/10
28 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1.59 05/03/12
29 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 1.55 08/12/97
30 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.53 09/04/07
31 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 1.38 15/03/07
32 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.34 08/04/05
33 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.25 10/04/01
34 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 1.21 16/03/12
35 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1.19 30/11/11
36 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 1.19 09/05/12
37 บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) 1.18 31/03/09
38 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.18 24/08/01
39 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1.12 08/04/05
40 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1.11 14/05/12
41 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1.11 11/03/11
42 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.11 14/12/09
43 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 1.09 10/05/12
44 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1.08 17/03/10
45 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 1.08 11/04/11
46 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 1.07 24/03/10
47 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 1.07 02/04/12
48 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 1.02 28/03/03
49 บริษัทเงินทุน ไทยธนากร จำกัด (มหาชน) 1.00 19/09/97
50 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 1.00 10/04/12
51 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 0.98 08/10/03
52 บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 0.94 04/04/08
53 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน) 0.93 24/10/97
54 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 0.87 11/03/03
55 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 0.87 09/04/08
56 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 0.85 03/04/12
57 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 0.84 11/04/97
58 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 0.83 08/04/03
59 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 0.83 23/03/12
60 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 0.83 12/04/11
61 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 0.82 29/05/09
62 บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.78 26/03/01
63 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0.78 03/04/07
64 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 0.76 04/05/12
65 บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0.76 04/04/97
66 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.76 05/04/07
67 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 0.75 04/04/08
68 บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.75 21/03/03
69 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 0.71 04/03/09
70 บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) 0.71 15/03/06
71 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0.70 20/03/00
72 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 0.68 26/08/10
73 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.68 25/11/08
74 บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 0.68 08/05/95
75 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 0.67 12/04/04
76 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 0.67 19/03/12
77 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 0.67 09/04/96
78 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) 0.66 17/03/08
79 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.63 28/04/04
80 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0.62 04/05/06
81 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 0.61 04/04/07
82 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.61 16/03/10
83 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 0.60 04/04/01
84 บ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.59 25/09/01
85 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.58 12/05/99
86 บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0.54 11/05/10
87 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 0.53 09/04/08
88 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 0.52 09/09/04
89 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.52 09/04/03
90 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 0.51 07/04/99

นาย ณัฐพล จุฬางกูร
No. % Share Last Update
1 บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) 12.07 16/03/12
2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 5.82 11/04/08
3 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 5.52 19/03/12
4 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 5.09 04/04/12
5 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4.38 15/12/06
6 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2.51 18/05/09
7 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2.22 04/04/11
8 บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) 1.95 13/10/06
9 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 1.79 14/03/12
10 บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1.67 16/03/12
11 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.63 07/01/11
12 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 1.16 30/08/06
13 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 1.10 30/03/09
14 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 1.04 04/04/12
15 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) 1.00 21/03/12
16 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 1.00 25/04/08
17 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 1.00 22/11/07
18 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.76 03/04/12
19 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 0.71 25/03/10
20 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0.71 14/03/12
21 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 0.67 04/04/08
22 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.65 07/04/05
23 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.59 14/12/09
24 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 0.53 11/04/12

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
No. % Share Last Update
1 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) 2.67 29/03/96
2 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 1.65 28/08/09
3 บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 1.02 27/11/96
4 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 1.02 30/03/12
5 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน) 0.54 14/09/94
6 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน) 0.54 18/09/97

นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม
No. % Share Last Update
1 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2.50 17/06/09
2 บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) 0.86 09/04/02
3 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) 0.80 16/03/12
4 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 0.60 04/04/08

นาย อัศวิน ลีลายนะ
No. % Share Last Update
1 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 7.57 18/09/03
2 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 5.51 08/03/12
3 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) 4.83 14/03/03
4 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 4.29 30/03/06
5 บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) 2.14 20/10/03
6 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 1.57 12/09/07
7 บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.26 02/05/03
8 บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1.06 23/09/08
9 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 1.00 18/04/05
10 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 0.92 31/03/05
11 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 0.65 12/04/04
12 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 0.65 10/06/08
13 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 0.59 16/04/10

นาย ชาญ บูลกุล
No. % Share Last Update
1 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6.76 03/05/12
2 บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.80 04/06/96
3 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3.30 19/03/03
4 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 3.06 08/03/00
5 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2.70 04/04/07
6 บริษัท บ้านฉางกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2.34 04/06/97
7 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2.24 14/06/02
8 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2.06 08/11/01
9 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 1.97 11/04/07
10 บริษัท ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 1.48 14/10/96
11 บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.44 13/03/97
12 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 1.43 26/03/99
13 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 0.97 25/03/02
14 บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 0.91 04/08/05
15 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 0.87 19/03/07
16 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0.61 20/03/96

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
No. % Share Last Update
1 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 1.97 01/04/11
2 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1.72 12/04/11
3 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1.45 23/04/12
4 บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 1.25 22/10/10
5 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) 1.11 21/03/03
6 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 0.78 26/08/11
7 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0.66 22/04/11
8 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 0.60 08/04/11
9 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 0.59 26/03/03
10 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 0.53 17/06/11

นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง
No. % Share Last Update
1 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 17.51 18/04/12
2 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 14.75 11/05/12
3 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 5.88 10/04/06
4 บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2.55 04/04/07
5 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 1.73 08/01/08
6 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.60 07/04/06
7 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1.29 23/06/05
8 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.86 27/08/08
9 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0.80 03/04/03
10 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.76 03/04/07
11 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) 0.75 19/03/07
12 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 0.69 09/04/07
13 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.68 07/04/06
14 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 0.67 31/03/06
15 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 0.67 09/04/07
16 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.60 11/04/05
17 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 0.54 11/04/07

นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล
No. % Share Last Update
1 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 6.39 13/03/08
2 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.10 04/04/12
3 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.82 08/04/08
4 บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 3.00 12/11/07
5 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 2.00 12/04/06
6 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 1.65 01/04/08
7 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 1.56 12/02/08
8 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1.19 18/06/08
9 บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 0.97 07/04/06
10 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 0.54 04/09/07
11 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 0.50 11/04/12

นาง สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา
No. % Share Last Update
1 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 3.45 18/06/08
2 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 2.08 13/03/08
3 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 0.74 11/04/12
4 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.69 04/04/12
5 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 0.55 02/01/08

นาย เสริมสิน สมะลาภา
No. % Share Last Update
1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8.50 13/03/12
2 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 4.70 16/11/10
3 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.18 01/03/11
4 บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน) 0.91 11/07/05
5 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 0.75 08/04/05

นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
No. % Share Last Update
1 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 1.90 23/04/12
2 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.15 13/03/12
3 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 0.67 07/04/06
4 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0.55 03/09/04

นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
No. % Share Last Update
1 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 19.81 23/03/12
2 บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10.77 10/07/09
3 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 10.76 15/03/11
4 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 10.11 23/03/12
5 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 9.74 11/05/12
6 บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 9.56 29/03/11
7 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 9.35 02/04/12
8 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) 7.62 23/03/12
9 บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5.60 12/03/12
10 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 3.75 09/04/09
11 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.55 18/04/12
12 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) 2.73 21/03/12
13 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 2.63 30/03/12
14 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 2.21 09/04/07
15 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.08 15/03/07
16 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 1.70 20/10/11
17 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 1.54 11/05/12
18 บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) 1.35 10/04/01
19 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 1.31 17/09/08
20 บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) 1.19 10/04/09
21 บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1.17 03/04/12
22 บริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1.11 01/02/08
23 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 1.03 12/04/11
24 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 0.98 14/05/12
25 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0.90 14/05/12
26 บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 0.82 09/04/09
27 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 0.66 25/11/05
28 ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) 0.58 16/04/04
29 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0.57 17/03/09
30 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 0.56 26/11/09
31 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) 0.54 21/03/12
32 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 0.54 07/07/00

นาย ชาญ เลิศประเสริฐภากร
No. % Share Last Update
1 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 14.94 10/04/12
2 บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 14.64 10/07/09
3 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) 3.79 10/06/08
4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.92 24/03/09
5 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 1.36 28/08/09
6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0.69 27/04/06
7 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 0.62 19/04/12
8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0.61 02/05/07

นาย ฉาย บุนนาค
No. % Share Last Update
1 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 5.95 08/04/10
2 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5.05 16/03/12
3 บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) 5.00 19/03/09
4 บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 4.84 09/04/08
5 บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.64 30/03/12
6 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 2.25 27/12/11
7 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 1.88 04/06/08
8 บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 1.61 29/05/09
9 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 1.51 04/04/12
10 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 1.37 20/10/08
11 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 1.10 15/03/11
12 บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 1.10 30/09/11
13 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 1.02 23/01/09
14 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 1.02 31/01/12

น.ส. เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ
No. % Share Last Update
1 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 1.31 16/04/10
2 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 1.14 11/05/12
3 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.95 23/03/11
4 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0.50 29/03/06

นาย สง่า ตั้งจันสิริ
No. % Share Last Update
1 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 1.83 16/04/10
2 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 1.13 11/05/12
3 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0.79 18/03/09

นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
No. % Share Last Update
1 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) 25.41 17/08/11
2 บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18.29 30/03/12
3 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 10.38 14/03/12
4 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 7.06 09/02/12
5 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 4.01 10/04/12
6 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.09 03/05/12
7 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2.53 12/04/01
8 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 2.05 29/09/03
9 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2.00 12/03/03
10 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 1.42 10/04/12
11 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 0.68 03/04/03
12 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 0.65 15/03/11
13 บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 0.64 23/03/10
14 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 0.61 07/04/09
15 บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 0.60 28/03/12
16 บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 0.56 07/04/04

น.ส. อุษณา มหากิจศิริ
No. % Share Last Update
1 บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 35.40 30/03/12
2 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) 27.61 17/08/11
3 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 14.42 14/03/12
4 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 3.87 09/02/12
5 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.48 03/05/12
6 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0.91 12/03/03
7 บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0.66 04/04/12

นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
No. % Share Last Update
1 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 22.94 11/05/12
2 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5.04 09/05/12
3 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4.76 10/05/12
4 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 3.59 04/04/12
5 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 2.23 04/04/12
6 บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 1.62 11/04/08
7 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 1.47 09/02/12
8 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 0.79 08/04/04
9 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.77 08/04/04
10 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 0.61 14/05/12
11 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 0.59 03/04/07
12 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0.54 16/03/12
13 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0.54 20/03/12
14 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 0.51 29/11/11

Advertisements