ประมวลคาดการณ์รายได้ประจำปีของหุ้นไทย

อัพเดตเมื่อ 25 เม.ย. 2013
Short URL = http://bit.ly/VtZwlx
AAV
ปี 2013 คาดรายได้โต 20-25% (ผู้บริหาร)

AH
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

AKP
ปี 2013 คาดรายได้โต 30-40% (ผู้บริหาร)

ANAN
ปี 2013 คาดรายได้โต 100% (ผู้บริหาร)

APCO
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

ARROW
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

BEAUTY
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

BGH
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

BWG
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

CK
ปี 2013 คาดรายได้ 25,000-28,000 ลบ. (ผู้บริหาร)
ปี 2014 คาดรายได้ 28,000-30,000 ลบ. (ผู้บริหาร)

DRT
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

EASTW
ปี 2013 คาดรายได้โต 10-12% (ผู้บริหาร)

EPCO
ปี 2013 คาดรายได้โต 40% (ผู้บริหาร)

EUREKA
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

FPI
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

GLOBAL
ปี 2012 คาดรายได้โต 35% (ผู้บริหาร)
ปี 2013 คาดรายได้โต 45% (ผู้บริหาร)

HYDRO
ปี 2012 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

HOTPOT
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

HTECH
ปี 2013 คาดรายได้โต 15-20% (ผู้บริหาร)

IFEC
ปี 2013 คาดรายได้โต 15-20% (ผู้บริหาร)

ILINK
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

JAS
ปี 2013 คาดรายได้ 11,407 ลบ. (Trinity)
ปี 2013 คาดรายได้โต 25-30% (ผู้บริหาร)

JMART
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

JMT
ปี 2013 คาดรายได้โต 25-30% (ผู้บริหาร)

JUBILE
ปี 2013 คาดรายได้ 1,500 ลบ. (ผู้บริหาร)

L&E
ปี 2013 คาดรายได้โต 15% (ผู้บริหาร)

LOXLEY
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

MATCH
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

MODERN
ปี 2013 คาดรายได้โต 12-15% (ผู้บริหาร)

OFM
ปี 2012 คาดรายได้โต 32% (ผู้บริหาร) โตจริง 17.4% (มีความซับซ้อนระหว่างควบรวมกิจการ)
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% ไม่รวม online sale (ผู้บริหาร)

PJW
ปี 2013 คาดรายได้โต 20-25% (ผู้บริหาร)

QH
ปี 2013 คาดรายได้โต 40-50% (ผู้บริหาร)

ROBINS
ปี 2013 คาดรายได้โต 18% (ผู้บริหาร)

RS
ปี 2013 คาดรายได้โต 40% (ผู้บริหาร)

SABINA
ปี 2012 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

SALEE
ปี 2013 คาดรายได้ 1,300 ลบ. (ผู้บริหาร)

SAT
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

SINGER
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

SOLAR
ปี 2013 คาดรายได้โต 50% (ผู้บริหาร)

STPI
ปี 2013 คาดรายได้โต 100% (ผู้บริหาร)

SVI
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

SYMC
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

SYNEX
ปี 2013 คาดรายได้โต 12% (ผู้บริหาร)

TASCO
ปี 2013 คาดรายได้โต 10% (ผู้บริหาร)

TKS
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

THANI
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

TVD
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

VGI
ปี 2012 คาดรายได้โต 40% (ผู้บริหาร)
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

VTE
ปี 2013 คาดรายได้โต 20% (ผู้บริหาร)

WHA
ปี 2013 คาดรายได้โต 50% (ผู้บริหาร)

WORK
ปี 2013 คาดรายได้โต 30% (ผู้บริหาร)

Advertisements