แกะรอยหุ้น DEMCO – บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) – อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีธุรกิจหลัก 2 ประเภท
1.ธุรกิจด้านการบริการ – เน้นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, โยธาและเครื่องกล โดยมีลูกค้าหลักเป็นภาครัฐและเอกชน ซึ่งมาโดดเด่นในเรื่องด้านโครงการณ์พลังงานทดแทน คิดเป็นประมาณ 83% ของรายได้ ซึงส่วนใหญ่มาจากลูกค้าภาคเอกชน
2.ธุรกิจด้านการขาย – ขายเสาโครงเหล็ก, อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทยึดจับ และวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นประมาณ 17% ของรายได้

อย่างไรก็ตาม DEMCO มีลงทุนในบริษัทย่อย แต่รายได้ยังไม่โดดเด่นมากนัก

รายได้&กำไร – เติบโตต่อเนื่อง จากปี 54 -> ปี 55 80.60% ในขณะที่กำไรเติบโตขึ้น 259% เพราะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นจากด้านบริการ

หนี้สิน – สัดส่วนหนิ้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีค่อนข้างสูง เทียบได้ราว 50% ของหนึ้สินหมุนเวียนทั้งหมด

Net Profit Margin&ROA – เนื่องจากธุรกิจด้านบริการเติบโตจึงส่งผลให้ อัตราส่วน 2 ตัวนี้เติบโตต่อเนื่องเช่นกัน

กระแสเงินสด – มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบเป็นบางปี ทำให้ต้องมีการเพิ่มทุน และออก warrant เป็นระยะๆ

อัตราส่วนการเงิน (1Q2013) – PE 29.12 PB 4.27 DE 0.89 Net Profit Margin 3.28% ROA 11.63% ROE 18.33%

ความคิดเห็นส่วนตัว – มองว่า DEMCO มีรายได้จากการประมูลงานซึ่งเป็นงานด้านบริการ จึงน่าจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้บ้าง แต่กลับมีการบริหารเงินสดในด้านดำเนินงานติดลบ ถึงแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยการออก warrant หรือ กู้ระยะสั้นบ้าง ประเด็นพิจารณา
1. สภาพคล่อง – อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถึงแม้จะดูไม่ค่อยสวยนักในส่วนหนี้สิน
2. รายได้ – คาดว่าจะมีรับรู้รายได้จากโซล่าฟาร์ม 2 บริษัทประมาณ 3.4 พันล้านบาท
3. แนวโน้ม – บริการวิศวกรรมในการสร้างพลังงานทดแทน ดูเป็นเทรดในอนาคต และน่าจะเติบโตได้ดี

อย่างไรก็ตาม DEMCO ก็อาจจะเผอิญปัญหาถ้ามีความเสี่ยงทางการเมือง หรือปัญหาการเงินมากระทบ จากที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้ และดูจากงบการเงินแล้วต้องลุ้นเอาว่า ทุกงานต้องได้เงิน อย่าพลาด!

ข้อมูลจาก งบปี55, งบล่า1Q56, SET Smart และ SAA Consensus

Advertisements