InfoQuest News – HYDRO-UAC ล้มดีลควบรวมกิจการ
12 กรกฎาคม 2556

แล้วในที่สุดหลังจากการถูกตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นดับดีลที่อ้างว่า “ร่วมกิจการ” แต่เนื้อหาคือ การควบรวมกิจการแบบฉันมิตร ระหว่างบริษัทจดทะเบียน 2 รายคือบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบำบัดน้ำที่มีอนาคตยาวไกลกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ก็มีข้อยุติลงอย่างง่ายดาย ถือเป็นปฏิบัติการลงจากหลังเสือให้สวยงาม ไม่เสียหน้าทั้งสองฝ่ายและอยู่ร่วมกันไปแบบพันธมิตรที่เป็นอิสระจากกันระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องควบรวมกิจการด้วยวิศวกรรมการเงินที่ยากจะเข้าใจ โดยเหตุผลที่นำมากล่าวอ้างในการระงับดีลควบรวมกิจการดังกล่าวอยู่ที่คำอธิบายของผู้บริหาร HYDRO ที่ระบุว่า เนื่องจากภาวะตลาดไม่ดี ราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลง ผู้ถือหุ้นไม่ตอบรับกับการแลกหุ้นครั้งนี้ ทำให้ต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน ซึ่งเป็นลักษณะกึ่งการยกเลิก นอกจากนี้ยังมีการให้คำมั่นว่า ช่วง 2 ปีนับจากนี้ จะยังไม่เห็นการควบรวมกิจการกัน แต่ยังคง จับมือเป็นพันธมิตรกันต่อไป โดยมีบริษัทร่วมลงทุนคือบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด ยังมีการทำธุรกิจเหมือนเดิม เพียงแค่ยังไม่มีการแลกหุ้นกันเท่านั้น ในมุมกลับกันด้านผู้บริหาร UAC คือนายกิตติ ชีวะเกตุ ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการ ทำหนังสือ ถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า “เงื่อนไขข้อบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทในฐานะผู้ซื้อและผู้ถือหุ้นบางราย HYDRO ไม่สามารถปฏิบัติตามให้เป็นผลสำเร็จได้ โดย HYDRO มีหนังสือลงวันที่ 5 ก.ค.56 มายังบริษัทเพื่อแจ้งว่า คณะกรรมการ HYDRO มีมติให้เลื่อนดำเนินการตามแผนการร่วมกิจการระหว่าง UAC และ HYDRO ไปอย่างไม่มีกำหนด หลังสภาวะตลาดการเงิน ทั้งในและต่างประเทศผันผวนเป็นอย่างมาก จึงไม่เอื้ออำนวยการตามแผนการร่วมกิจการครั้งนี้ ดังนั้น UAC เลื่อนดำเนินการตามแผนร่วมกิจการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ผลของการระงับดีลดังกล่าว ทำให้ UAC ไม่มีความจำเป็น ต้องเพิ่มทุนใหม่อีก 194.98 ล้านหุ้น เพื่อเอามาแลกหุ้นกับ HYDRO ตามแผนเดิมอีกต่อไป” ทั้งนี้ทั้ง 2 บริษัทยืนยันด้วยถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าการยกเลิกดีลควบรวมกิจการดังกล่าวจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทยังคงประกอบธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต ข่าวดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดี และช่วยให้คำถามและข้อสงสัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นหลังจากมีการ แถลงข่าวร่วมของผู้บริหาร 2 บริษัทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงเจตนา ”ร่วมกิจการ” ขณะที่มุมมองของสื่อทุกฉบับและนักวิเคราะห์ กลับมองว่านี้คือการควบรวมกิจการฉันมิตรที่แปลกพิสดาร คำถามที่ตามมาคือ บริษัทที่มีงบการเงินที่ดูดีและมีอนาคตที่สดใสแห่งหนึ่งจะถูกซื้อกิจการ อย่างง่ายเกินขนาดโดยไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียว เป็นไปได้อย่างไร และมีที่มาอย่างไรกัน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบำบัดน้ำที่มีอนาคตยาวไกล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านระบบน้ามายาวนานกว่า 30 ปีและเป็นบริษัทวิศวกรรม และก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิการผลิตน้ำ จืดจากน้ำทะเลและผลิตน้ำ บริสุทธิ์หรือการผลิตน้ำ ปราศจากแร่ธาตุและบำบัดน้ำเสียเพื่อนำ กลับมาใช้ใหม่ โดยการให้ บริการแบบครบวงจร มีการเติบโตได้ดี หลังจากจดทะเบียนในตลาด MAI มาได้ 3 ปี โดยจะร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ผู้นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภคซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไม่มากนัก ได้มีธุรกิจทับซ้อนกันอยู่ บ้างในฐานะพันธมิตรยู่ก่อนแล้ว ในปี 2555 HYDRO ได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับ UAC ในการลงทุนร่วมกันโครงการ เกี่ยวกับน้า ในสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท และ UAC 49.99% และ 50.00% ตามลำดับ พร้อมกับเปิดทางให้กลุ่ม ผู้ถือหุ้น UAC เข้ามาถือหุ้นใน HYDRO สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงประมาณ 30% โดยผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ของHYDRO ขายหุ้นออกจากมือไปเกือบหมด การรุกคืบโดยข้ออ้างโดยข้ออ้าง”ร่วมกิจการ”ครั้งล่าสุด จึงเป็นการ”กินรวบ”อย่างเต็มที่ โดยข้อเสนอที่ยากผู้รับอยู่ลักษณะจำยอมอย่างชัดเจน โดยได้เสนอแผนการร่วมกิจการ โดยการแลกหุ้น (Share Swap) ซึ่งคือ การแลกหุ้นรวมกิจการไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว (ไม่นับค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินการ) นอกเหนือจากการสวอปหุ้นเพื่อนำ HYDRO ไปอยู่ในร่มของ UAC แล้ว มีรายการเกี่ยวเนื่องเพิ่มเติมให้การควบรวมเบ็ดเสร็จมากขึ้น โดย UAC ทำคำเสนอซื้อหุ้น UAC-HYDRO ทั้งหมดราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 4.997 ล้านบาท หรือเท่า กับต้นทุนต้องจ่ายไปจากการซื้อ หุ้นเมื่อปีก่อน หากการควบรวมตามข้อเสนอซึ่งใช้ถ้อยคำที่สวยงามว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากร เงินลงทุนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จะทำให้เกิดโครงสร้างของกิจการใหม่ของทั้ง 2 กิจ การที่รวมศูนย์อยู่ใน UAC ทั้งหมดและทำให้เกิดคำถามตามมาต่ออนาคตของ HYDRO ซึ่งไม่กี่เดือน ก่อนหน้านี้ เคยมีนักวิเคราะห์บางสำนักระบุว่า ราคาหุ้นเป้าหมายที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ 17.60 บาท ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้เห็นได้ชัดว่าภายหลังการดำเนินการตามแผนการร่วมกิจการภายใต้เหตุผลที่อ้าง สิ่งที่จะต้องเกิดอย่างเลี่ยงไม่พ้น หากดีลร่วมกิจการดังกล่าวจบลง อยู่ที่การถอนตัวจากตลาดหลักทรัพย์ของ HYDRO นั่นเอง ขณะที่อีกด้านหนึ่ง UAC จะมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี หรือบุ๊คแวลู เพิ่มขึ้นจาก 1.56 บาทต่อหุ้น เป็น 3.50 บาทต่อหุ้น แล้วมีผลดีทำให้อัตราส่วน หนี้สินต่อผู้ถือหุ้นหรือ ดี/อี ลดลงจาก 0.42 เท่า เป็น 0.23 เท่า จากฐานทุนเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน UAC จะมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง จาก 10.32% และ 15.39% เป็น 7.44% และ 9.50% ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของสินทรัพย์รวม การยกเลิกดีลควบรวมกิจการที่ได้แจ้งต่อนักลงทุนไปล่าสุด จึงเป็นการสร้างความชัดเจน และ ทำให้คำถามลดน้อยลงไป แม้ยังมีเงื่อนไขว่า อาจจะกลับมารวมกันใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ต้องติดตามกันต่อไป แต่ที่สำคัญคือจากนี้ไปผู้ถือหุ้นทั้ง UAC และ HYDRO จะมีความชัดเจนว่าต้องการซื้ออนาคตกับบริษัทที่ทำกิจการอะไรอยู่..ไม่ใช่ซื้อเพราะราคาหุ้นวิ่งขึ้นมากหรือน้อยเป็นสำคัญ..!!!

Advertisements