การซื้อธุรกิจกับการซื้อหุ้น

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการซื้อธุรกิจ

1.ผลกำไรและกระแสเงินสด
2.ผู้บริหาร
3.ผลิตภัณฑ์และตลาด
4.ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
5.มูลค่าที่แท้จริง/มูลค่าที่เหมาะสม
6.ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย
7.ตัวเร่ง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการซื้อหุ้น

1.จิตวิทยาตลาด
2.แนวโน้มทางเทคนิค
3.อารมณ์ของนักลงทุน
4.เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
5.Relative strength
6.Price momentum
7.เรื่องราวทางการลงทุน

การซื้อธุรกิจเป็นการลงทุน ในขณะที่การซื้อๆ ขายๆ หุ้นเป็นการเก็งกำไร คือความแตกต่างที่ชัดเจนมาก นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าจะมองว่า การถือหุ้นบริษัทเป็นเหมือนการเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งจะมีสิทธิ์ต่างๆตามมา ขณะที่นักเก็งกำไรจะมองหุ้นเสมือนเศษกระดาษสำหรับซื้อๆขายๆ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมากนัก

นักลงทุนที่มองการซื้อหุ้นเป็นเหมือนการซื้อธุรกิจจะตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจและราคาหุ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าของบริษัท นักเก็งกำไรจะตัดสินใจด้วยการพยายามทำนายพฤติกรรมของคนอื่นๆ เข้าซื้อหุ้นเมื่อหุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีและขายหากทิศทางของหุ้นตัวนั้นไม่ดีนัก….ฯลฯ

ที่มา…เนื้อหาข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ ..กุญแจ 5 ดอก ของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
แปลและเรียบเรียงโดย…พรชัย รัตนนนทชัยสุข

Advertisements