ก.ล.ต.ตื่นคุมกองทุนอสังหาฯ

วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 13:51 น. กอง บก.ฐานเศรษฐกิจ การเงิน FINANCIAL – คอลัมน์ : การเงิน-ตลาดทุน

ก.ล.ต.พบกองทุนอสังหาฯประเมินสินทรัพย์สูงเกินจริง เผยหลังสั่งกลับไปประเมินใหม่มูลค่าลดลงกว่า 1 พันล้านบาท ตื่นออกหนังสือเวียนถึงบลจ.เข้มงวดจัดทำข้อมูลกองทุนลูกค้า บลจ.กสิกรไทยฯ เปิดพอร์ตกองทุนอสังหาฯ

วรัชญา ศรีมาจันทร์ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ตรวจสอบพบว่ามีการยื่นทรัพย์สินเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์)สูงเกินความเป็นจริงจึงสั่งให้ไปจัดการประเมินทรัพย์สินใหม่ มูลค่าก็ลดลงกว่า 1 พันล้านบาท
จากพฤติกรรมที่พบจึงทำให้ก.ล.ต.ต้องเข้มงวดมากขึ้น โดยได้ย้ำเตือนบลจ.ให้รอบคอบในการทำข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่นักลงทุนสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้มีการพูดคุยกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (สมาคมบลจ.)ไปแล้ว เพื่อให้นำข้อมูลไปชี้แจงต่อบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ที่ต้องการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเวียนเพื่อกำชับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ให้เข้มงวดในการจัดทำข้อมูลงบการเงิน และการประเมินทรัพย์สินของผู้ที่ต้องการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเร่งยื่นให้ทันก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะใช้เกณฑ์การตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์(กอง 1) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และรอบคอบมากที่สุด หลังจากมีเร่งจัดตั้งกองทุนโดยปัจจุบันมีคำขอเพื่อจัดตั้งกองทุนอสังหาฯเข้ามากว่า 20 กองทุน ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากทำให้กระบวนการต่างๆ อาจมีข้อบกพร่อง
นายจงรัก รัตนเพียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. กสิกรไทยฯ เปิดเผยว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทเตรียมที่จะออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)หรือกองรีทส์ รวมมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกองรีทส์ ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประมาณ 1.8-2 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดการกองทุนแต่เป็นเพียงผู้ดูแลทรัพย์สิน
นอกจากนี้มีแผนออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2-3 กองทุน ขนาดกองทุนละ 3.5 พันล้านบาท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กอง คือ กองทุนอินฟราสตรักเจอร์ และล่าสุดกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ฯ 6.3-6.6 พันล้านบาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1.2-1.3 หมื่นล้านบาท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และงานระบบสาธารณูปโภค และสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว รวมกันเป็นราคาก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4.06 พันล้านบาท
พร้อมทั้งอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในจำนวนเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของราคาประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่าและจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าไม่เกิน 1.42 ล้านบาท

Advertisements