เจาะลึกการลงทุนแบบ… ลูกอิสาน

น้อง earthcu สรุป

เนื่องด้วยมีโอกาสได้ไปร่วมงาน Meeting VI ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ขอนแก่น)
ในวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา จึงอยากจะสรุปความรู้ที่ได้จากงานครั้งนี้บางส่วน
เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักลงทุนท่านอื่นๆที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้ครับ

1.Noise กับนักลงทุน
ในปัจจุบันนักลงทุนมีช่องทางในการติดต่อ,หาข้อมูลเป็นจำนวนมาก
บางครั้งเราควรที่จะต้องระมัดระวังเพราะการที่เรามีช่องทางหาข้อมูล
มากเกินไปเช่น facebook,twitter,line
อาจจะทำให้เรามีจิตใจที่ไขว้เขวจากข้อมูลที่มากเกินไปได้
ยกตัวอย่าง Warren Buffett เองการที่เป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่
ได้นั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองชนบท
ของสหรัฐ ทำให้ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรบกวนภายนอกมาก
ซึ่งก็จะทำให้มีเวลาคิดและไตร่ตรองข้อมูลได้มากพอ
จึงสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ซึ่งนักลงทุนต่างจังหวัดเอง
ก็น่าจะได้เปรียบนักลงทุนในเมืองจากประเด็นนี้เช่นเดียวกัน

2.นักลงทุนควรที่จะเล่นเฉพาะในเกมที่เราถนัด
เช่นนักลงทุนบางท่านเองอาจจะถนัดในการลงทุนหุ้นที่ P/E ต่ำ
มี Growth ดี Dividend สูง ก็ควรที่จะ focus อยู่ในหุ้นที่เข้า concept นี้
การที่เราเปลี่ยนไปลงทุนหุ้นแบบอื่นที่เราไม่ถนัดอาจจะทำให้เราไม่มี
ความรู้และความมั่นใจเพียงพอจนอาจทำให้เสียหายจากการลงทุนได้

3.สำหรับนักลงทุนที่ portมีขนาดใหญ่ถึงระดับหนึ่ง
การที่เรากระจาย port ไปหลายๆ broker ก็น่าจะเป็นวิธีป้องกัน
ความเสี่ยงจากการที่เกิดอะไรขึ้นกับ broker ที่เรามี port หุ้นอยู่ได้

4.Let Profit Run อย่ารีบเด็ดดอกไม้
(หุ้นตัวไหนที่กำไร ปล่อยให้กำไรมันบานเหมือนดอกไม้)

5.Stop lost โดยดูจากเหตุผลที่เราซื้อ
(ซื้อเพราะเหตุผลไหน ขายเพราะเหตุผลนั้น)

6.ข้อมูลการซื้อขายจากผู้บริหารนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีความน่าสนใจ
โดยเฉพาะกรณีสัญญาณซื้อจากผู้บริหารระดับรองๆ
และซื้อในปริมาณที่มีนัยยะ

7.การให้รางวัลตอบแทนกับครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดาของเรา
ควรที่จะรีบดำเนินการถ้าเรามีความสามารถที่พอจะทำได้
เพราะบางครั้งอาจจะสายเกินไปที่จะตอบแทนพระคุณของท่าน

8.การวิเคราะห์โมดูลธุรกิจโดยแผนภาพโดยพี่อาร์ท
ที่มาที่ไปคือการที่บางครั้งเราอ่าน 56-1 ของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้เราลืมเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการฝึกเขียนข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

โดยสิ่งที่สำคัญคือโมดูลธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์ 3W1H (What, Why,Where, How)

ซึ่ง concept ในการทำแผนภาพนั้นเหมือนเราต่อ Jigsaw เพื่อรู้การ
เคลื่อนตัวของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของ flow ของเงิน
โดยข้อดีของการเขียนแผนภาพนั้น ทำให้ทราบ
1.)ภาพรวมของบริษัท
2.)เข้าใจวิธีสร้างคุณค่าของบริษัท
3.)สามารถนำมาวิเคราะห์ Growth เพื่อดู vision ของผู้บริหาร
4.)สามารถสร้างคำถามจากแผนภาพรวมไปถึงนำคำถามนั้น
เพื่อขยายผลในการถามไปยังบริษัทอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้

หัวข้อที่แผนภาพนั้นไม่ครอบคลุม
1.)แผนภาพเป็นแค่การวิเคราะห์อนาคตคร่าวๆ
แต่ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิด
2.)ดูได้แค่ vision ของผู้บริหารแต่ไม่สามารถรู้นิสัยผู้บริหารได้
3.)ต้องดูภาพใหญ่ประกอบด้วย เพราะแม้ว่า business model
ดีแต่อาจจะมีปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเข้ามากระทบได้
4.)Image ต้องมีการ update อยู่เสมอ
5.)เน้นดู product เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจคู่แข่งของกิจการ

9.ทัศนคติที่ถูกต้องVI โดยพี่โจ ลูกอีสาน

9.1)นักลงทุนแบบ vi
กับทัศนคติที่ว่าหุ้นคือบริษัท และพื้นฐานกิจการจะกำหนดราคาหุ้น

9.2)ทัศนคติเพื่อประสบความสำเร็จ
-ความสำเร็จเกิดจากการฝึกฝนและพยายามอย่างหนัก
-คนเราต้องมีความฝัน ความฝันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต
อย่าฆ่าความฝันของเรา
-การที่ลงมือทำด้วยจิตใจที่มุ่งมาดหรือทำด้วย passion
นั้นเป็นหนึ่งในการแยกคนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนทั่วไป
-ใจที่ยิ่งใหญ่นั้นจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ใจเล็กจะทำได้แค่สิ่งที่เล็กๆ

9.3)ทัศนคติการลงทุน
-ต้นไม้พิษย่อมให้ผลที่เป็นพิษ
เราควรที่จะเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ถูกต้องในการลงทุน
-ทัศนคติที่ถูกต้องของ VI หุ้นคือธุรกิจ
ผลการลงทุนดีไม้ดีขึ้นอยู่กับการเลือกธุรกิจ
-จงมีศรัทธาใน’หลักการลงทุน’
เป็นหลักการที่ถูกต้องตามเหตุและผล อย่าเพียงแค่เชื่อเพราะมันไม่เพียงพอ

9.4)แก่นของ VI
-หุ้นคือธุรกิจมิใช่เพียงแค่ “ราคา”
-รู้มูลค่าที่ควรจะเป็นของหุ้น
-ซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น (MOS)
-ความผันผวนมิใช่ศัตรู แต่คือเพื่อนที่แสนดีของเรา
9.5)องค์ประกอบความสำเร็จนั้นมี 1.)IQ 2.)บุญวาสนา และ 3.)ความมุ่งมั่น ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้

9.6)ผมยอมใช้ชีวิตที่คนทั่ไปไม่อยากใช้อยู่ไม่กี่ปี
เพื่อที่ผมจะได้มีชีวิตอย่างที่คนทั่วไปไม่สามารถมีไปตลอดชีวิต

9.7)การที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้น เราอาจจะต้องฟันฝ่ากับพวกคิดลบ ,ทัศนคติมหาชน, ความลังเล, ความกลัว เพราะฉะนั้นเราเองต้องมีความแน่วแน่มั่นคง

9.8)เมื่อเรามีฐานะที่มั่งคั่งในระดับหนึ่งก็ควรจะตอบแทนสู่สังคมด้วย
คนรวยที่แบ่งปันสู่สังคมนั้นยังมีน้อย แต่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่

10.เจาะลึกการลงทุนแบบลูกอีสาน

10.1 VI หาประโยชน์จากความแตกต่างของราคาและมูลค่า
โดยราคาหุ้นนั้นจะไปตามกำไรต่อหุ้นเสมอ ซึ่งกำไรต่อหุ้นก็จะมาจากพื้นฐานของกิจการ เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้พื้นฐานของกิจการ ผู้นั้นก็จะสามารถคาดการณ์ราคาหุ้นได้

10.2 มองหากิจการที่กำไรต่อหุ้นจะเติบโต

10.3 หลีกเลี่ยงหุ้นที่กำไรโต แต่จำนวนหุ้นโตด้วย เพราะจะทำให้เกิด Dilution effect

10.4 ถ้ากำไรหุ้นไม่โต เราก็ควรจะต้องซื้อหุ้นที่ราคาถูกมากๆ และมีโอกาส Unlock เช่น P/E 5 เท่า เพราะเทียบแล้วเราจะได้กำไรเท่ากับ 20% ต่อปี เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากแค่ 2-3%

10.5 จิตวิทยาการซื้อ
-เมื่อเราเจอหุ้น”ตีแตก”ให้รีบซื้อทันที เพราะไม่ช้าก็เร็ว จะมีคนเห็นเหมือนเรา
เมื่อฆ่าควาย จงอย่าเสียดายเกลือ เพราะเราอาจจะพลาดได้ return จากหุ้นเป็น 100% เพียงแค่ต่อรองราคาหุ้นแค่ช่องหรือ 2 ช่อง
-เมื่อเจอหุ้นที่คาดว่าจะดีแต่ยังไม่แน่ใจให้ทยอยซื้อ ถ้าหุ้นขึ้นเรายังได้กำไรและถ้าหุ้นตกเรายังมีโอกาสซื้อหุ้นเพิ่ม

10.6 จิตวิทยาการขาย
-ให้ใช้สูตร 1/3 -1/3-1/3 ทยอยขาย เพราะการทยอยขายเป็นการป้องกันการขายเร็วเกินไปได้
-การขายหุ้นที่พื้นฐานเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รีบขายทันที อย่าปล่อยให้ลุกลาม
-การขายหุ้นเพื่อไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่ดีกว่าให้ทยอยขาย ไม่จำเป็นต้องรีบขายรีบซื้อเพราะจะทำให้ MOS ลดลงได้
-การขายหมูเป็นเรื่องปกติในตลาดหุ้น ทุกคนมีโอกาสขายหมู ถ้าไม่ต้องการขายหมูอย่ามาลงทุนในหุ้น

10.7รับมืออย่างไรเมื่อหุ้นตก
-เอาชนะความกลัวด้วยหลักการ เหตุผล และตัวเลข
-หากพื้นฐานแย่ลงให้รีบขายหุ้นทิ้งทันที แต่หากเป็น effect ระยะสั้น อาจเป็นโอกาสให้ซื้อเพิ่ม
-หากหุ้นตกทั้งตลาดจากปัจจัยต่างๆที่กิจการไม่ได้รับ effect ให้อยู่เฉยๆ เป็นเพียงแค่วิกฤติราคาหุ้นเท่านั้น
-ห้ามขายหุ้นทิ้ง ตอนที่ตลาดตกต่ำหนักๆอย่างเด็ดขาด

10.8 อคติ (bias) การประพฤติที่ผิด ความไม่ยุติธรรม การเห็นผิด
-มนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์สูงสุดเสมอไปเพราะมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง
-ตัวอย่างอคติเมื่อซื้อหุ้น 1.)ซื้อเพราะผู้บริหารหน้าตาดี 2.)ซื้อเพราะอยากติดชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 3.)ซื้อเพราะราคาหุ้นขึ้น กลัวตกรถ 4.)ซื้อเพราะชาตินิยม Ex.Unicord, GF
-อคติเมื่อถือหุ้น เห็นแต่ด้านดีของหุ้น มองข้ามข้อเสีย (ความรักทำให้ตาบอกและเจ๊งหุ้น)
-พึงระวังการอ่านข้อมูลจากห้อง 100 คน 100 หุ้น รวมไปถึง web board อื่นๆเพราะคนที่post มากกว่า 90%ขี้นไปเป็นคนที่ถือหุ้นบริษัทนั้นอยู่ทำให้มีโอกาสที่จะ post แต่ด้านดีของบริษัทนั้นๆ
-ตัวอย่างอคติเมื่อขายหุ้น 1.)ขายเพราะราคาหุ้นขึ้นมา 1 เท่าตัว 2.)ขายเพราะราคาลงมาเยอะ กลัวจะลงไปอีก 3.)ไม่ขายเพราะอยากเห็น Port เขียว 4.)ไม่ขายเพราะ ผูกพัน 5.)ไม่ขายเพราะต้นทุนต่ำ เช่น PTL, STA

10.9 Over Confidence พึงระวังการมั่นใจที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือหุ้นเพียงแค่ตัวเดียว , การกู้เงินมาซื้อหุ้น หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ และต้องระวังการที่เรามั่นใจจนกระทั่งฟังน้อยลงและหาข้อมูลน้อยลง

10.10 พฤติกรรมแบบฝูง
-เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงมีแนวโน้มตัดสินใจคล้อยตามกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
-โดยทั่วไปแล้วเหตุการณ์จะดำเนินไปถึงจุด Trigger Point ซึ่งจะส่งผลให้ย้อยกลับไปสู่สมดุล หรือไปสุดอีกทาง เช่นภาวะฟองสบู่
-ตัวอย่างวิวัฒนาการพฤติกรรมแบบฝูง Case ดอกทิวลิปใน Holland, จตุคามรามเทพ, Iphone, Ipad
-เราจะเอาชนะความไร้เหตุผล ด้วยเหตุและผลทางธุรกิจ
-คนที่ไม่โอนอ่อนอาจจะถูกเย้ยหยันเป็นเรื่องปกติ เราถูกเพราะเหตุผลเราถูก
-Webboard หุ้นเป็นที่ที่ง่ายที่จะเกิดพฤติกรรมหมู่

10.11 พึงระวังการซื้อหุ้นตามเซียน เพราะ เซียนอาจจะไม่ได้ถูกทุกครั้งและเวลาที่เซียนขายก็ไม่ได้บอกเรา

10.12 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน-ความสามารถอดทนรอได้เป็นคุณสมบัติของเซียนหุ้น
-เซียนรอกำไรเป็นเด้งๆได้
-เซียนรอราคาที่ที MOS ได้
-เซียนทนที่จะพลาดรถหลายคันได้

10.13 สรุป
-การจะรวยขึ้น ไม่อาจอาศัยแค่เพียงแรงผลัก ต้องอาศัยแรงถีบเพื่อผลักดันตัวเราให้ขึ้นไปสู่จุดที่หวัง
-ความมั่นคงเกิดจากภายใน มิใช่เกิดจากสิ่งของนอกกาย
-จงเป็นผลไม้ที่ผลสุกเต็มต้น รอผู้คนมาเก็ยกิน

11.เราอาจต้องยอมพ่ายแพ้ในบางสมรภูมิ เพื่อที่จะชนะสงคราม

12.Portfolio Handleถือหุ้นตามระดับความมั่นใจ มั่นใจมากก็ถือมาก มั่นใจน้อยก็ถือน้อย แต่ก็ควรจะมี limit position ไม่ให้เกิน 40% ของ port โดยการจัดแบบนี้นั้นไม่ได้จัดเพื่อให้ได้ maximum profit แต่เป็นการจัดเพื่อให้ได้ Profit อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาสในการเสีย ต้องพยายามปิดให้มากที่สุด)

13.อย่าไปพยายาม Timing ตลาด
การที่เราได้ return 20-30% 9ปี แล้วไปเจอวิกฤติราคาหุ้นลดลงไป 50% ยังดีกว่ารอไป10 ปี เพื่อให้เกิดวิกฤติเพื่อจะได้ return 100% ใน 1 ปี

14.Case Study หุ้น GL (ในอดีต)
ในขณะปี 55 เดือน 5 นั้นบริษัทประสบกับข่าวร้ายทุกด้าน
1.)MD ลาออก รวมไปถึงเอาผู้บริหารบางท่านออกไปด้วย
2.)น้ำท่วม ทำให้ผลิต Motorcycle ไม่ได้ ซึ่งก็ส่งผลทำให้บริษัทปล่อยสินเชื่อไม่ได้
3.)บริษัทยังมี Warrant ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นบริษัทที่หุ้นถูกเรื้อรังแม้ว่าจริงๆแล้วมี Warrant อยู่ปริมาณไม่เยอะ
4.)ช่วงนั้นกำไรลดลงไป 40-50% ทำให้ราคาหุ้นลดลงไปมาก
ช่วงนั้นก็ติดตามบริษัทไปเรื่อยๆ ซึ่งทางบริษัทให้ข่าวตลอดว่ากำลังแก้ไขปัญหาได้ โดยที่ตอนนั้น port สินเชื่อเหลือแค่ครึ่งเดียว D/E ratio ลดลงมาเหลือแค่ 0.6 เท่า ณ ตอนนั้นผู้บริหารก็เริ่มออกข่าวให้เป้าว่าจะโตหลายเท่า ซึ่งจริงๆแล้วโตแค่เท่าเดียวก็ถือว่าเยอะมาก โดยถ้าซื้อหุ้น ณ ตอนนั้น จะได้ Dividend Yeild ประมาณ 11%
พอหลังจากที่ซื้อหุ้นได้สักพัก ก็เริ่มมีเหตุการณ์ดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปประมาณ 3 เท่า

15. Benjamin Graham “An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return.”

16.สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในงบการเงิน
1.)D/E Ratio ถ้ามากกว่า 1 เริ่มกลัว ,มากกว่า 1.5 เท่าเริ่มไม่สบายใจ ,มากกว่า 2 เท่า มีโอกาสเพิ่มทุน
2.)หนี้สินระยะสั้น Compare สินทรัพย์ระยะสั้น ถ้ามีหนี้สินระยะสั้นเยอะ ไม่สบายใจ แต่ต้องดู business model ประกอบด้วย เพราะธุรกิจบางอย่างเช่นค้าปลีก อาจมีหนี้สินระยะสั้นสูงแต่มาจากการได้ credit จาก supplier ได้
3.)สินค้าคงเหลือ, ลูกหนี้คงเหลือ
4.)กระแสเงินสด

17.วิธีการหาข้อมูลบริษัท
อ่านข่าวจดทะเบียนที่แจ้งตลาด, ดู Opp day, อ่านร้อยคนร้อยหุ้น . ดูweb กลต , Info Quest, Efinance, กรุงเทพธุรกิจ เป็นต้น

ขอขอบคุณพี่โจและพี่อาร์ทสำหรับความรู้ที่มอบให้เพื่อนๆน้องๆ

ขอขอบคุณพี่ปรัชญา, พี่วี, พี่หมอนั้ม, พี่วัช, พี่เปา, พี่ปิ๊ก, พี่ปล้องนาง, พี่ดุสิต, พี่ฉีและทีมงานท่านอื่นๆทุกท่าน
ที่ได้ร่วมจัดงาน Meeting ที่ทั้งสนุกและมีประโยชน์ให้เพื่อนๆน้องๆทุกคน

และยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆนักลงทุนชาวอีสานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณกิ๊ก, พี่ศรัทธา, พี่ธนาธร, คุณม่อน, คุณป้อง รวมไปถึงนักลงทุนท่านอื่นๆด้วยครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ web thaivi ที่ให้ความรู้ในด้านการลงทุนแก่ผมและเพื่อนๆทุกท่าน รวมไปถึงทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆที่แสนดีหลายๆท่านครับ

ขอบคุณครับ

earthcu/23 Sep 13

Advertisements