Cr Zhao Yun’s status.

ตลาดหุ้นมันทำงานอย่างไร?

กาลครั้งหนี่ง
ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงลิง ชายคนหนึ่งได้เดินทางมาถึงและได้ประกาศแก่ชาวบ้านว่า
เขายินดีซื้อลิงตัวละ
10 เหรียญ

ชาวบ้านเห็นว่ามีลิงอยู่เต็ม
รอบหมู่บ้าน จึงออกไปจับลิงมาขาย
ให้ชายคนนั้น ซึ่งได้ซื้อลิงไปได้หลายพันตัว จำนวนลิงรอบหมู่บ้านจึง
ลดน้อยลง
ยากที่จะจับมาขายได้อีก ชาวบ้านเลยเลิกจับลิงมาขาย

ชายคนเดิมจึงประกาศ
ขึ้นราคาลิงเป็นตัวละ
20 เหรียญ
ซึ่งทำให้ชาวบ้านหันกลับมา
จับลิงอีก ไม่ช้าจำนวนลิงก็ลดลงทำให้
จับยากขึ้นไปอีก

ชาวบ้านจึงหันกลับไปทำไร่
และลืมเรื่องจับลิงไป

ชายคนนั้นได้ประกาศ
เพิ่มราคาให้เป็น
25 เหรียญ/ตัว แต่ว่าจำนวนลิงหายากมากขึ้น
และยากลำบากมาก
ที่จะจับได้สักตัว

ชายคนดังกล่าวจึงได้ประกาศ
ว่าเขาจะซื้อลิง
ตัวละ 50 เหรียญ
ถ้าชาวบ้านเอามาขายให้ได้

แต่ว่าเขาจะต้องไปทำธุรกิจ
ที่เมืองอื่น จึงได้มอบหมาย
ให้ผู้ช่วยของเขา
ทำหน้าที่รับซื้อลิงแทนเขา

เมื่อชายคนนั้นเดินทาง
จากหมู่บ้านไป
ผู้ช่วยของเขาได้บอกกับ
ชาวบ้านว่า

“ดูนี่สิ
ในกรงมีลิงซึ่งเจ้านายข้า
ซื้อมาเต็มไปหมด
เอาอย่างนี้มั้ย
ข้าจะขายลิงให้ท่าน
ตัวละ 35 เหรียญ
เมื่อเจ้านายข้ากลับมา
จากต่างเมือง
พวกท่านก็เอาลิง
ที่ซื้อไปจากข้า
เอาไปขายให้เจ้านายข้า
ตัวละ 50 เหรียญ
กำไรเหนาะๆ”

ชาวบ้านเห็นช่องทางรวย
จึงรวบรวมเงินออมที่มี
ไปซื้อลิงทั้งหมดออกมา
เพื่อเตรียมขายให้ชายคนนั้น

แต่ท้ายที่สุดชาวบ้านทั้งหลาย
ไม่เคยได้เห็นชายคนนั้น
และผู้ช่วยของเขา
กลับมายังหมู่บ้านอีกเลย

และตั้งแต่บัดนั้น
หมู่บ้านนั้นก็เต็มไปด้วย
ฝูงลิงเหมือนอย่างในอดีต

ตอนนี้ท่านทั้งหลาย
คงเข้าใจดีขึ้นละนะว่า..

ตลาดหุ้นมันทำงานยังไง !!!

Advertisements