ลักษณะของการเคลื่อนไหวของ SET index โดย Anant1. SET index มักเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับ ดัชนีฟิลลิปปินส์และอินโด

2. SET index มักขึ้นในเวลาที่บาทกำลังเพิ่มมูลค่า (baht appreciate)

3. SET index มักขึ้นไปดีในขณะที่บัญชีเดินสะพัดเป็นบวก

4. SET index มี trend หมายถึง. ถ้าไม่ดูอย่างอื่น มันจะมีโอกาสขึ้นสูงเมื่อมันเป็น trend ขาขึ้น

5. SET index หลายๆ ครั้งมักขึ้นเมื่อน้ำมันนั้นราคาสูงขึ้น

6. SET index จะเคลื่อนไหวไปตาม Manufacturing Production Index ของประเทศ แต่ควรดูให้ละเอียดว่าอะไรนำอะไร

7. ในขาขึ้น SET index จะขึ้นได้ดีเมื่อ volatility มีต่ำ อันสังเกตจากค่า ATR

8. SET index มีสัมพันธภาพทางเดียวกับราคาทองคำ. ด้วยค่าความสัมพันธ์ไม่สูงนัก ทั้ง 2 สิ่ง ไม่ชอบค่าเงินดอลล่าที่กำลังแข็ง

9. SET index มักสอดคล้องกับ earning ของบริษัทจดทะเบียน

10. SET index จะขึ้นได้ดีถ้า พลังงาน สื่อสาร และธนาคารไปได้ดี

11. SET index ไม่ชอบค่า vix ที่สูง (VIX=ดัชนีความกลัวในตลาด S&P

12. SET index จะขึ้นได้ดีเมื่อการเมืองสงบ

13. SET index มักขึ้นได้ดีในขณะที่มีคน search คำว่า “หุ้น” บน google จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ข้อนี้เป็นข้อสังเกตของผมที่ยังไม่ได้พิสูจน์จริงจะง 

14. SET index จะขึ้นได้ดีเมื่อรายย่อยขายสุทธิ

15. ปรากฏการณ์ Sell in may and go away เกิดใน SET index เช่นกัน ถือเป็นฤดูกาลในตลาด อย่างไรก็ตามความสำคัญนั้นไม่ได้สูงนัก

Advertisements